Työvoimakoulutus päiväraha

Työvoimakoulutus päiväraha

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Lakimuutoksen johdosta 31.12.2018 lukien ansiopäivärahaa voi saada myös lyhytkestoisen päätoimisen opiskelun ajalta. Ansiopäivärahaa voi saada enintään kuusi kuukautta kestävän päätoimisen opiskelun ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias. TE-toimisto tutkii aina opiskelun vaikutuksen ansiopäivärahaan. Lyhytkestoisen opiskelun ajalta maksettava ansiopäiväraha maksetaan normaalisuuruisena ilman korotusosaa ja kulukorvausta.

Ansiopäivärahan hakeminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ansiopäivärahan hakeminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

ELY-keskuksen rahoittamat työvoimakoulutukset

ELY-keskuksen rahoittamat työvoimakoulutukset

Järjestämme Tampereen korkeakouluyhteisössä ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutusten tavoitteena on päivittää osaamistasi ja auttaa sinua työllistymään ohjelman aikana tai sen jälkeen.

Kaupallinen yhteistyö: ELY-KESKUS - Lomautetun perheenisän Hannu Luoman pelastus oli työvoimakoulutus, joka kesken opintojen siirtyikin verkkoon – ELY-keskuksen toiminta yllätti

Kaupallinen yhteistyö: ELY-KESKUS – Lomautetun perheenisän Hannu Luoman pelastus oli työvoimakoulutus, joka kesken opintojen siirtyikin verkkoon – ELY-keskuksen toiminta yllätti

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Entinen Koulutusrahasto muuttui Työllisyysrahastoksi 1.1.2019 yhdistyessään Työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Uusin aikuiskoulutustukilaki tuli voimaan 1.1.2017.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 € / kk, jos työehtosopimusta ei ole. Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi.

Työttömäksi jääneelle tai lomautetulle löytyy vaihtoehtoja

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus- tai ammattitutkinto tai tutkinnon osia. Eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Koulutukset ja valmennukset voivat olla myös hyvin lyhyitä ja tähän aikaan sopivasti ne voidaan pääosin suorittaa etänä verkkokoulutuksina. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto ja Jami kokosivat tämänhetkistä yhteenvetoa siitä, millaista työvoimakoulutusta ja valmennusta juuri nyt tai lähitulevaisuudessa on tarjolla alueellamme.