Työvoimakoulutus etuudet

Työvoimakoulutus etuudet

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Kesken olevia korkeakouluopintoja ei ole mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena. Ne voi kuitenkin olla mahdollista suorittaa loppuun omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella. Ehtona silloin muun muassa on, että sovit opinnoista etukäteen työ- ja elinkeinopalveluidesi kanssa sekä se, että aiemmat opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

TE-palvelut arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-palvelut myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen ajan, mutta yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-palvelut seuraa enimmäisajan kulumista.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työvoimakoulutuksena voi olla mahdollista suorittaa loppuun kesken jääneet korkeakouluopinnot. Ehtona silloin on, että opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden. Päätoimiset opinnot pitää suorittaa loppuun 12–24 kuukaudessa. Aika riippuu suoritettavasta tutkinnosta ja siitä, onko kyseessä ammattikorkeakoulu vai yliopisto.

Työvoimakoulutuksesta puhtia työllistymiseen

Työvoimakoulutuksesta puhtia työllistymiseen

Työvoimakoulutus tunnetaan myös nimellä työvoimapoliittinen koulutus. Läheisiä sukulaisia työvoimakoulutukselle ovat kasvupolitiikkaa ja työnvälitystä tukeva työelämälähtöinen koulutus eli Further Educated with Companies -ohjelmat (F.E.C.) ja RekryKoulutus.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Entinen Koulutusrahasto muuttui Työllisyysrahastoksi 1.1.2019 yhdistyessään Työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Uusin aikuiskoulutustukilaki tuli voimaan 1.1.2017.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Jos olet aloittanut työsi aikana itsenäisiä opintoja, voit jatkaa näitä opintoja työttömänä ja saada työttömyyspäivärahaa, jos TE-toimisto katsoo opintojesi olevan sivutoimisia. Sivutoimisiksi opinnoiksi voidaan katsoa myös esim. kansalais- ja työväenopiston kurssit.

Tuija sai työvoimakoulutuksesta uuden uran

Tuija sai työvoimakoulutuksesta uuden uran

Päätoimisia ovat lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Työvoimakoulutus. Työvoimakoulutusetuudet

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä työhönvalmennus toteutetaan yksilöllisenä valmennuksena. Työhönvalmennuksessa keskeistä on konkreettiset tavoitteet, jotka syntyvät asiakkaan omien oivallusten kautta. Työhönvalmennus sisältää myös neuvontaa opiskeluvaihtoehdoista, työn hakemisesta, työllistymisvaihtoehdoista, taloudellisista etuuksista sekä tarvittaessa palveluohjausta.

Voit saada työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun ajalta, jos olet

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntö siten, että lain keskeinen sisältö muodostuisi palvelujen sisällön määrittelystä. Työ- ja elinkeinoviranomaisella tarkoitettaisiin työ- ja elinkeinotoimistojen lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskusta.