Työvoimakoulutus ansiosidonnainen

Työvoimakoulutus ansiosidonnainen

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysturvalla enintään 24 kuukautta, vaikka enimmäismaksuaika ei opiskeluaikana täyttyisikään. Jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, opintoja voitaisiin tukea enintään 48 kuukauden ajan.

Työvoimakoulutus – opiskele itsesi takaisin työmarkkinoille

Työvoimakoulutus – opiskele itsesi takaisin työmarkkinoille

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opiskelut, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Kaupallinen yhteistyö: ELY-KESKUS - Lomautetun perheenisän Hannu Luoman pelastus oli työvoimakoulutus, joka kesken opintojen siirtyikin verkkoon – ELY-keskuksen toiminta yllätti

Kaupallinen yhteistyö: ELY-KESKUS – Lomautetun perheenisän Hannu Luoman pelastus oli työvoimakoulutus, joka kesken opintojen siirtyikin verkkoon – ELY-keskuksen toiminta yllätti

Omaehtoinen koulutus on koulutusta, johon henkilö hakeutuu omasta aloitteestaan. Omaehtoisena koulutuksena voi opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Koulutuksen rahoitusmuodot ovat opintotuki, aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuudella opiskelu.

Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työ- ja elinkeinotoimiston osoittamaan työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

siihen että päivärahojen maksatukset viivästyvät. itse sain 3 kk kurssilla 1 kerran täyden tuen ja vieläkin odottelen viimeistä erää liitolta vaikka kurssi loppui jo viimeviikolla. eli tiukkaa teki noiden matkakulujen kanssa…eka erä 2 viikolta kun koulutusta käyty 4 viikkoa jne. eli lyhyt koulutus ainakin mun kohdalla sotki talouden täysin kun joutui vippailee matkoihin rahaa.