Työvoimakoulutus ansiosidonnainen päiväraha

Työvoimakoulutus ansiosidonnainen päiväraha

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Voit saada liikkuvuusavustusta jo ennen varsinaisen työn alkua, jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen.

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa

Opinnot voi rahoittaa ansiosidonnaisella päivärahalla

Opinnot voi rahoittaa ansiosidonnaisella päivärahalla

Irtisanotulle akavalaiselle opiskelu mahdollistaa työttömyysajan tehokkaan hyödyntämisen, kun ansiosidonnaisen päivärahan turvin voi esimerkiksi saattaa loppuun keskeneräisen tutkinnon, hankkia virkakelpoisuuden edellyttämän pätevyyden tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle.

Nyt kun aloitin työvoimakoulutuksen ansiosidonnainen

Nyt kun aloitin työvoimakoulutuksen ansiosidonnainen

Omaehtoinen opiskelu on päätoimista tutkintoon johtavaa opiskelua. Voit saada päivärahaa korotettuna (korotettuna enintään 200 päivältä) opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja TE-toimisto hyväksyy koulutustarpeesi sekä arvioi opiskelun parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. TE-toimiston harkinnan mukaan voit myös suorittaa loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja omaehtoisina opintoina. Omavastuuaika tai TE-toimiston asettama karenssi eivät estä päivärahan saamista työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun ajalta.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Sovitellun päivärahan määräytymissääntöjä ehdotetaan muutettavaksi. Sovitellun päivärahan suojaosa eli se kuukauden tai 4 viikon tarkastelujakson aikana saatu ansio, jolla ei ole ollut vaikutusta työttömyyspäivärahan määrään, poistettaisiin. Yhteensovitusprosentti ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 80 %:sta 50 %:iin. Soviteltua päivärahaa koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisäksi edellä mainittuihin muutoksiin liittyviä ja eräitä täsmentäviä muutoksia.

Kaupallinen yhteistyö: ELY-KESKUS – Lomautetun perheenisän Hannu Luoman pelastus oli työvoimakoulutus, joka kesken opintojen siirtyikin verkkoon – ELY-keskuksen toiminta yllätti

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita poissaolosta hakemuksessasi. Ilmoita myös poissaolon syy. Jos olet poissa palvelusta hyväksyttävästä syystä, voit saada ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta poissaolopäiviltä.