Työvoimakoulutus 2018

Työvoimakoulutus 2018

Ketkä valitsevat opiskelijat koulutukseen?

Hae aktiivisesti työvoimakoulutukseen. Osa koulutuksista on hyvin suosittuja, mutta yleensä on hyvä mahdollisuus tulla valituksi. Tutustu sinua kiinnostavan koulutuksen pääsyvaatimuksiin ennen kuin jätät hakemuksesi.

Työvoimakoulutuksesta puhtia työllistymiseen

Työvoimakoulutuksesta puhtia työllistymiseen

Työttömänä oleva henkilö, joka haluat aloittaa opiskelut, voit opiskella työttömyysetuudella. Voit saada työttömyysetuuden korotettuna, jos olet sopinut työttömyysetuudesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Työvoimakoulutuksessa opiskellessasi voit saada osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Naisille suunnattu työvoimakoulutus (TAS 531/2018, annettu 7.6.2019)

Naisille suunnattu työvoimakoulutus (TAS 531/2018, annettu 7.6.2019)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, ovatko työvoimakoulutuksen valintaperusteet olleet naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasa-arvolaki) mukaisia, kun koulutuksen pääsyvaatimuksena on ollut naissukupuoli. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt, onko yritys X:n menettely ollut tasa-arvolain mukaista työhönotossa työvoimakoulutuksen jälkeen.

 Työvoima- ja kotoutuskoulutusten laatua ja vaikuttavuutta seurataan

Työvoima- ja kotoutuskoulutusten laatua ja vaikuttavuutta seurataan

Minkälaista työllistämistä tukevaa apua voisi tarvita nuori, ammattiin valmistunut, vasta työuraansa aloitteleva työnhakija? Tai syystä tai toisesta pidempään työelämästä syrjässä ollut työnhakija? Tai maahamme muualta tullut, Suomessa työtä hakeva henkilö?

Varsinais-Suomessa tarjolla ennätyksellisen paljon työvoimakoulutusta

Varsinais-Suomessa tarjolla ennätyksellisen paljon työvoimakoulutusta

Työvoimakoulutus tähtää työllistymiseen tai työmarkkinoilla pysymiseen. Työvoimakoulutusten järjestämiseen luvan saanut järjestäjä tekee koulutustarjontaa suunnitellessaan yhteistyötä alueensa työ- ja elinkeinoviranomaisen sekä ELY-keskuksen kanssa. Tällä varmistetaan, että koulutustarjonta vastaisi mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden kysyntää ja auttaisi näin työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia tehokkaasti uusille urille.

Mirja Halme (vas.) ja Helena Väärälä työskentelevät Padasjoen kunnalla.

Mirja Halme (vas.) ja Helena Väärälä työskentelevät Padasjoen kunnalla.

Ehdotetussa yksityisiä työnvälityspalveluja koskevassa laissa säädettäisiin yksityisiä työnvälityspalveluja koskevasta maksukiellosta, kiellosta tarjota alaikäistä työvoimaa työhön, johon sen ottaminen on lain mukaan kiellettyä, yksityisessä työnvälityksessä noudatettavasta syrjimättömyyden periaatteesta sekä yksityisiä työnvälityspalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta.

Katsaus: Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arviointi tulisi sisällyttää työllisyystavoitteiden toteutumisen seurantaan

Katsaus: Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arviointi tulisi sisällyttää työllisyystavoitteiden toteutumisen seurantaan

Hae koulutukseen täyttämällä TE-palveluiden sähköinen hakulomake tai TE-toimistosta saatava hakulomake. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset koulutusilmoituksen kohdasta ”Hae tähän koulutukseen” ja kirjautumalla TE-palveluiden sähköiseen Oma asiointi -palveluun. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

Asiakasta tuetaan koko ajan matkalla kohti palkkatyösuhdetta

Miltä palvelumme on asiakkaan silmin näyttänyt? Olemme koonneet syksyn aikana asiakkaita yhteen kehittämisraateihin ja keränneet heiltä myös asiakaspalautetta. Pääviesti asiakkailta on ollut se, että AIMO on helpottanut asioiden hoitoa. Sekä nuoret, että aikuiset asiakkaat arvostavat selkeää viestintää, aitoa kohtaamista ja ihmisiä palvelujen ja päätösten rinnalle. Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen merkitys on myös suuri, digitaalisten palvelujen lisäksi.

Tuija sai työvoimakoulutuksesta uuden uran

Kun Nanson logistiikkatoiminnot siirrettiin pois Hämeenlinnasta keväällä 2018, Tuija Levelä jäi 21 vuoden Nanso-uran jälkeen työttömäksi. Levelä ei kuitenkaan harmitellut asiaa kauaa, vaan haki Hämeen TE-toimiston kautta työvoimakoulutukseen. Ammattiopisto Tavastiassa oli alkamassa toimitilahuoltajan ammattitutkintokoulutus, johon Levelä valittiin opiskelemaan.