Työturvallisuusohjeet+rakennusala

Työturvallisuusohjeet+rakennusala

Työturvallisuuskorttipalvelu ja julkaisumyynti ovat suljettuina 19. – 20.8.2020

Yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajan tulee rakennushankkeen eri vaiheissa huolehtia, että rakennustyö eri osavaiheineen suunnitellaan toteuttavaksi siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle.

Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko

Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko

LVI-asennusalan työtehtäviin ja työympäristöihin liittyy useita vaaroja. Alalla työskentelevien henkilöiden ammattitaitoon kuuluukin oleellisena osana vaarojen ennakointi ja riskien hallinta. Oikein suunniteltuina ja tehtyinä LVI-asennustyöt ovat turvallisia.

Nojatikkailta ei saa tehdä rakennustöitä – Työn tilaajakin on vastuussa, jos maalari putoaa tikkailta

Nojatikkailta ei saa tehdä rakennustöitä – Työn tilaajakin on vastuussa, jos maalari putoaa tikkailta

nähdä oman työnsä osana rakennusalan kokonaisuutta, osaa ottaa huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät ja toimia työryhmässä muiden ammattilaisten kanssa. Luksiassa rakennusalan koulutus valmistaa työelämään oma-aloitteisia, yhteistyökykyisiä ja yrittäjähenkisiä talonrakentajia ja tarjoaa laajat perusvalmiudet vaihteleviin työmaatehtäviin.

Työturvallisuuden haasteet rakennusalalla

Työturvallisuuden haasteet rakennusalalla

Tämän artikkelin tavoitteena on tuoda esille ajankohtaisia rakennusalan työturvallisuuden haasteita ja tunnistaa kehittämisen kohteita. Pilottina toimiva työturvallisuuskysely toteutettiin helmikuussa 2019 Saimaan ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoille, jotka työskentelevät päätoimisesti rakennusalan yrityksissä ja opiskelevat työn ohella.

Kolme pointtia rakennustyömaiden turvallisuudesta!

Kolme pointtia rakennustyömaiden turvallisuudesta!

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja... - Opetushallitus

työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja… – Opetushallitus

16 Tutkinnon osa Rakentamispalvelut 15 osp Tutkinnon osa Rakentamispalvelut Rakentamispalvelun suunnittelu 2 osp Tutkinnon osa Rakentamispalvelut Rakentamispalvelun toteuttaminen 3 osp Tutkinnon osa Rakentamispalvelut Yrityksen perustaminen 10 osp

Lue lisää julkaisijalta Työturvallisuuskeskus

Lue lisää julkaisijalta Työturvallisuuskeskus

– Suurissa yrityksissä kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen on usein selkeä prosessi. Aluksi kesätyöntekijät kootaan yhteen ja heille annetaan työpaikan toimintaan liittyvää opastusta. Omalla työpisteellä annetaan tarkempaa, tehtäväkohtaista perehdytystä, kertoo rakennusalan työturvallisuuden asiantuntija Henri Litmanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Kalevan uutta toimistotaloa koristaa anodisoitu julkisivupelti

Huomasin kuitenkin, että täytyy olla jonkinlainen rakennusalan perustieto ymmärtääkseen kaiken, mitä ePerehdytyksessä kerrotaan. Ensikertalaisen voi olla hieman hankalaa ymmärtää joitakin sanoja ja työtehtäviä. Onneksi pikainenkin internethaku antaa vastauksen kiperiin sanoihin ja käytäntöihin.

Esitys- ja teatteritekniikka AMK, monimuoto-opiskelu

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa huomioidaan opiskelijoiden tarpeet ja aikaisempi osaaminen. Lähiopetus mahdollistaa verkostoitumisen ja työn kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. Lähiopetusta on muutamia päiviä kuussa. Keskeistä opintojen suunnittelussa on opintojen henkilökohtaistaminen ja työn opinnollistaminen.