Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaki

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Toiminta - Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Mitä työturvallisuus on ja mitä sillä tavoitellaan?

Mitä työturvallisuus on ja mitä sillä tavoitellaan?

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennalta ehkäisemistä. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Kun hengityssuojaimet vietiin käsistä, suomalaistutkijat saivat idean aikuisten vaipoista – nyt kaavaillaan jo tuotannon aloittamista

Kun hengityssuojaimet vietiin käsistä, suomalaistutkijat saivat idean aikuisten vaipoista – nyt kaavaillaan jo tuotannon aloittamista

Yrityksen työterveyshuolto osallistuu vaarojen tunnistamiseen sekä riskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen ja arviointiin. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, terveystarkastusten tekemiseksi ja ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi. Työterveyshuolto antaa tietoja ja neuvontaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja ylläpitämisestä.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Mitä työturvallisuuslaki sanoo ensiapuvalmiudesta?

Työturvallisuuslaki on säädetty vuonna 2002 ja sen tarkoituksena on parantaa työympäristöä, työolosuhteita ja työturvallisuutta. Tämän lisäksi laki pyrkii torjumaan ja ennaltaehkäisemään työtapaturmia sekä erityyppisiä fyysisiä ja henkisiä terveydellisiä haittoja, jotka syntyvät työympäristön tai työn luonteen johdosta. Lakia sovelletaan kaikilla suomalaisilla työpaikoilla työ- ja virkasuhteissa tehtävään työhön, sekä oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Ainoastaan ammattiurheilu ja harrastustoiminta on rajattu lain soveltamisalojen ulkopuolelle.

Vastuu työturvallisuudesta on sekä esimiehellä että työntekijällä

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen: kati.savela(at)vates.fi. Kiitos!