Työturvallisuuslaki kiusaaminen

Työturvallisuuslaki kiusaaminen

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Eniten kiusaamista ja häirintää esiintyy julkisella sektorilla: erityisesti terveydenhoito- ja opetusalalla ja valtionhallinnossa. Siis työpaikoilla, jotka usein ovat rakenteiltaan hierarkisia ja joita johdetaan autoritäärisesti.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Mitä sinun pitää tehdä, jos sinua kiusataan tai häiritään?

Mitä sinun pitää tehdä, jos sinua kiusataan tai häiritään?

– Kiusatuksi joutuminen on hämmentävää. Monelle se on järkytys. Osa kokee häpeää. Kiusaamista kokeva miettii omaa syyllisyyttään, sitä, mikä itsessä on vikana. Usein vie oman aikansa huomata, että saa toisenlaista kohtelua kuin muut ja että vuorovaikutuksessa on jotakin, jota ei ymmärrä. Jokaisen kokemus on kuitenkin tosi. Kiusaamiskorttia käytetään harvoin turhaan.

Kiusaaminen työpaikoilla: näin toimit kun sinua kiusataan

Kiusaaminen työpaikoilla: näin toimit kun sinua kiusataan

Joka päivä noin 140 00 suomalaista palkansaajaa kokee olevansa henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Useimmiten kiusaajana on yksi tai useampi työtoveri. Seuraavaksi yleisin on tapaus, jossa kiusaamiseen syyllistyy lähin esimies.

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään sekä fyysisesti että psyykkisesti terveinä. Työnantajan ja työntekijöiden on toimittava työpaikalla yhteistyössä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. 

Joka kolmas työntekijä havainnut kiusaamista

Joka kolmas työntekijä havainnut kiusaamista

Kiusaaminen voi alkaa pikkuhiljaa tai jonkin äkillisen uudistuksen, kuten organisaatio-muutoksen, jälkeen. Esimiesten pitää aktiivisesti tarkkailla työyhteisöä ja ehkäistä ennalta asioiden kärjistymistä. Kiusattu työntekijä voi esimerkiksi masentua, sairastua tai vältellä kiusaajaa.

Miten tunnistan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun ja kuinka toimin?

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Työpaikkakiusaaminen on vakava ongelma työkulttuurissamme – Toimi näin, jos sinua kiusataan

”Tulokset ovat hälyttyviä, sillä työssä jaksaminen on yksi suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia. Mielenterveydelliset ongelmat ovat tälläkin hetkellä suurin työkyvyttömyyseläkkeen syy. Voisi sanoa, että työelämä on tältä osin sairas”, toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo.