Työturvallisuuslaki hoitotyössä

Työturvallisuuslaki hoitotyössä

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Fyysinen kuormitus - Muualla tyosuojelu fi:ssa

Fyysinen kuormitus – Muualla tyosuojelu fi:ssa

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

3 Suojainten valinta perustuu työpaikan vaarojen selvitykseen ja riskinarviointiin. Suojaimia valitessaan työnantajan kannattaa kysyä työntekijöiden mielipidettä ja kokemuksia.

Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus

Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus

Yrityksen työterveyshuolto osallistuu vaarojen tunnistamiseen sekä riskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen ja arviointiin. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, terveystarkastusten tekemiseksi ja ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi. Työterveyshuolto antaa tietoja ja neuvontaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja ylläpitämisestä.

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

Esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ sujuu mielekkäästi turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä. Työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä asenteina. Esimiehen on huolehdittava myös omasta työhyvinvoinnistaan.

Voiko työnantaja pakottaa käyttämään maskia? Näin asiantuntija vastaa – ”Rinnastettavissa asbestiin”

Voiko työnantaja pakottaa käyttämään maskia? Näin asiantuntija vastaa – ”Rinnastettavissa asbestiin”

Myös työpaikoilla kesälomat on monilta osin pidetty, ja työntekijät palaavat takaisin aherruksen pariin. Useissa sosiaali ja terveydenhuollon ammateissa hengityssuojainten käyttö on työntekijöille pakollista, mutta voiko jatkossa esimerkiksi toimistolla tulla pakolliseksi käyttää maskia?

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta

Savonia tarjoaa alalle aikoville ja alalla työskenteleville elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. AMK- ja ylempien AMK-tutkintojen lisäksi tarjontaamme kuuluvat erikoistumisopinnot, erilaiset täydennyskoulutukset, muun muassa uutena korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiset täydennyskoulutukset, tilauskoulutukset sekä avoimen AMK:n opinnot.

Muistatko vielä Chilen kaivosturman? Poikkeuksellinen pelastusoperaatio vangitsi koko maailman huomion 10 vuotta sitten

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeessa nousi esiin, että nykyajan hoitotyö on korostuneesti aivotyötä, jossa painottuvat työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset hoitotyön erityisvaatimusten lisäksi.