Työturvallisuus

Työturvallisuus

Turvallinen ja terveellinen työ varmistetaan työsuojelulla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Mitä työturvallisuus on ja mitä sillä tavoitellaan?

Mitä työturvallisuus on ja mitä sillä tavoitellaan?

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennalta ehkäisemistä. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Kun aloitat uuden työn, sinun pitää saada ohjausta ja opastusta työhösi. Laki määrää, että työnantajan täytyy opastaa eli perehdyttää sinut uusiin työtehtäviin. Perehdytyksen avulla opit tuntemaan työpaikkasi, työtehtävät ja työkaverit.

Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Toimintaa ohjaa työturvallisuuslainsäädäntö. Työturvallisuus rakentuu tavoitteellisen toimintaohjelman avulla, johon sisältyvät konkreettiset toimenpiteet työnteon terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.

Työturvallisuuskorttipalvelu ja julkaisumyynti ovat suljettuina 19. - 20.8.2020

Työturvallisuuskorttipalvelu ja julkaisumyynti ovat suljettuina 19. – 20.8.2020

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Kaikki artikkelit aiheesta Mitä työhyvinvointi on?

Kaikki artikkelit aiheesta Mitä työhyvinvointi on?

Yksi työturvallisuuteen liittyvistä asioista on ergonomia. Se on esimerkiksi sitä, minkälaisessa asennossa istuu tai nostaa tavaroita tai vaikkapa sitä, että työpiste suunnitellaan työskentelylle sopivaksi.

Työturvallisuuskulttuurin selvittämiseen panostetaan

Työturvallisuuskulttuurin selvittämiseen panostetaan

Vastuu koulutusten ja perehdytysten järjestämisestä on työnantajalla, käytännössä lähimmällä esimiehellä. Huolellisesti laaditulla koulutussuunnitelmalla voidaan varmistaa, että koulutuksista ja perehdytyksistä huolehditaan yrityksen kaikissa toiminnoissa riittävällä laajuudella. Dokumentit järjestetyistä koulutuksista on hyvä tallentaa mahdollisia myöhempiä kyselyjä ja selvittelyjä varten.

Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko

LVI-asennusalan työtehtäviin ja työympäristöihin liittyy useita vaaroja. Alalla työskentelevien henkilöiden ammattitaitoon kuuluukin oleellisena osana vaarojen ennakointi ja riskien hallinta. Oikein suunniteltuina ja tehtyinä LVI-asennustyöt ovat turvallisia.

Hyvä työterveys ja työturvallisuus on yrityksen etu

Ankarina taloudellisina aikoina on tärkeää muistaa, että huono työterveys ja työturvallisuus käy kalliiksi. Tapaustutkimukset osoittavat lisäksi, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hyvä hallinta on yhteydessä suorituskyvyn ja kannattavuuden paranemiseen.