Työturvallisuus uutinen

Työturvallisuus uutinen

Koulutusten määrä romahti työpaikoilla: Työturvallisuuskorteista ja hygieniapasseista puuttuu puolet normaalivuoden tasosta

Nosturit nostivat torstaina kahdeksan metriä korkeita pylväitä merkkinä muurin uusista osista Beit Jalan lähistöllä Jerusalemin eteläpuolella ja samoin Betlehemin lähistöllä, todisti valokuvaaja AFP:lle.

Nyt - Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Nyt – Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Kuormitusvaaka on Työturvallisuuskeskuksen uusi palvelu, joka tuottaa tietoa työntekijän psykososiaalisen kuormituksen kokonaistilanteesta. Se toimii työkuormituksen ennakoinnin ja seurannan välineenä.

Työturvallisuus kuntoon – työsuojelutarkastuksia autokouluihin

Työturvallisuus kuntoon – työsuojelutarkastuksia autokouluihin

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työnantaja on tunnistanut työhön liittyvät riskit, ja että työntekijät on perehdytetty turvallisiin työtapoihin.

Varautumista ei saa lopettaa – opit hyödyksi ja jakoon

Varautumista ei saa lopettaa – opit hyödyksi ja jakoon

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaan tavoitteena on antaa käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille.

Oppilaitosten turvallisuusosaamista kehitetään yhdessä yritysten kanssa Turvallisuuskumppani-hankkeessa

Oppilaitosten turvallisuusosaamista kehitetään yhdessä yritysten kanssa Turvallisuuskumppani-hankkeessa

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Terrafamen ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 liikevaihto oli 172,6 miljoonaa euroa ̶ käyttökate kasvoi merkittävästi vuodentakaisesta

Terrafamen ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 liikevaihto oli 172,6 miljoonaa euroa ̶ käyttökate kasvoi merkittävästi vuodentakaisesta

Terrafame Oy on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2018 suomeksi ja englanniksi. Verkkovuosikertomus on jaettu osiin teemojen mukaan, ja ne sisältävät tietoa liiketoiminnasta, vastuullisuudesta sekä hallinnoinnista. Vuosikertomus sisältää myös Te…

Tiistaisin sukelletaan savuun Pelastusopiston verkkoseminaareissa

Pelastusopisto järjestää syyskuussa sarjan savusukellusseminaareja, joihin kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi osallistua verkon välityksellä. Pelastusopistolla käynnissä oleva Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa

Työturvallisuuskorttipalvelu ja julkaisumyynti ovat suljettuina 19. – 20.8.2020

Koulutus on tietojen ja taitojen opettamista. Tietojen opettaminen voidaan opettaa verkossa ja taidot edelleen lähiopetuksessa. Näin myös ensiavun opetusta voidaan opettaa verkossa. Lähiopetuksen pituus jää siten lyhyemmäksi.