Työturvallisuus työpaikalla työkirja

Työturvallisuus työpaikalla työkirja

Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Ingressi

Vaarojen ja haittojen arviointi – Ingressi

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Vaarojen ja haittojen selvittäminen on osa tätä huolehtimisvelvollisuutta ja työpaikan työsuojelutoimintaa.

Riskitaso haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymistodennäköisyyden perusteella

Riskitaso haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymistodennäköisyyden perusteella

Työpaikan riskit on tunnettava, koska altistuminen erilaisille työympäristön haittatekijöille, kuten biologisille, fysikaalisille ja kemiallisille vaaratekijöille, voi aiheuttaa sairastumisia ja työkyvyttömyyttä sekä heikentää työssä viihtymistä.

Riskien arviointi Pro Työturva- ja Pro Riskienhallinta -palveluissa 

Riskien arviointi Pro Työturva- ja Pro Riskienhallinta -palveluissa 

Monilla työpaikoilla vaaditaan nykyään Työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.Turvallisuus yhteisellä työpaikalla edellyttää toimivaa yhteistyötä. Pelisääntöjen pitää o

Kemikaalien riskinarviointi haltuun järjestelmällisellä otteella

Kemikaalien riskinarviointi haltuun järjestelmällisellä otteella

Sopiva työkuormitus työpaikalla edistää työntekijöitten terveyttä ja työkykyä. Haitallista kuormitusta aiheutuu, kun työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat väärin mitoitettuja, puutteellisesti hallittuja tai esiintyvät epäsuotuisissa olosuhteissa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta.

​Työn vaarojen ja haittojen arviointi eli työturvallisuusriskien arviointi yhtymässä

​Työn vaarojen ja haittojen arviointi eli työturvallisuusriskien arviointi yhtymässä

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Vaarojen ja haittojen selvittäminen on osa tätä huolehtimisvelvollisuutta ja työpaikan työsuojelutoimintaa.

”Jos ilmoituksen tekeminen koetaan vaivalloiseksi, niin sitä ei tehdä.”

”Jos ilmoituksen tekeminen koetaan vaivalloiseksi, niin sitä ei tehdä.”

Kaikkien työnantajien on järjestelmällisesti selvitettävä työpaikan haitta- ja vaaratekijät. Tämä tehdään usein osana työpaikan riskien arviointia, joka on hyvä toteuttaa yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Hyvin dokumentoitu selvitys työn vaaratekijöistä on useassa tapauksessa ollut peruste jättää työnantaja tuomitsematta työturvallisuusrikoksesta vakavan työtapaturman yhteydessä.

Hyödyllistä tietoa työsuojelusta ja ensiapuvalmiudesta työpaikalla

Jokaisella työpaikalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma, joka on laadittu juuri kyseisen työpaikan tarpeiden mukaan. Työturvallisuuteen liittyvät vaarat eivät koske vain isoja koneita, vaan työturvallisuuslaissa puhutaan nimenomaisesti esimerkiksi näyttöpäätetyöstä. 

Koulutuksen käyneet tilasivat myös seuraavia koulutuksia

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.