Työturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla

Työturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Sosiaali- ja terveysalan yksityisissä työpaikoissa jää moni työn vaara tunnistamatta

Sosiaali- ja terveysalan yksityisissä työpaikoissa jää moni työn vaara tunnistamatta

Moni sosiaali- ja terveysalalla toimiva yksityinen työnantaja ei ole selvittänyt työn vaaroja riittävän kattavasti. Tämä on tullut ilmi Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemillä työsuojelutarkastuksilla.

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Työsuojelun yhteistoiminta on välitöntä ja edustuksellista. Välitöntä työsuojelun yhteistoimintaa ovat muun muassa työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut ja työyhteisön arjessa käytävät keskustelut työstä ja työn pulmista.

 Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Potilasturvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilaiden hoitoa edistävää suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintatapaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Koulutus on kestoltaan kahdeksan tuntia. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus auttaa alalla toimivia ehkäisemään vaaratilanteita ja selviytymään haastavista tilanteista pienillä vahingoilla.

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus

Koulutus antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa sosiaali- ja terveysalan työpaikassa. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut saa sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin, joka on voimassa 5 vuotta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle. Tässä koulutuksessa osaamisalana on Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus

Yrityksen työterveyshuolto osallistuu vaarojen tunnistamiseen sekä riskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen ja arviointiin. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, terveystarkastusten tekemiseksi ja ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi. Työterveyshuolto antaa tietoja ja neuvontaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja ylläpitämisestä.