Työtulovähennys 2017

Työtulovähennys 2017

Verottajan viran puolesta tekemät vähennykset

Verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaista ansiotuloistaan työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

3 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

3 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

Tulonhankkimiskuluilla tarkoitetaan kuluja, joita verovelvolliselle aiheutuu tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tuloverolain (TVL, 1535/1992) 29 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (luonnolliset vähennykset).

Työnantajan maksama koulutus verovapaaksi

Työnantajan maksama koulutus verovapaaksi

Asuntovelan koron vähennysoikeudesta ehdotetaan luovuttavaksi asteittain. Korkojen vähennyskelpoista osuutta pienennettäisiin kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain. Vuodesta 2023 alkaen asuntovelkojen korkovähennysoikeus poistuisi kokonaan.

SAK:sta tukea työtulovähennyksen lapsikorotukselle

SAK:sta tukea työtulovähennyksen lapsikorotukselle

Kommentointi ei ole oletuksena päällä ja sitä hallinnoidaan evästeiden avulla. Jos haluat nähdä kommentteja sekä osallistua keskusteluun, tarvitsemme hyväksynnän kolmannen osapuolen evästeisiin.

SDP kiristäisi omistamisen verotusta ja keventäisi pienipalkkaisten verotusta

SDP kiristäisi omistamisen verotusta ja keventäisi pienipalkkaisten verotusta

Ylen verolaskurista voit helposti tarkistaa, paljonko maksat veroja nykyisillä tuloilla ja asuinkunnassasi. Laskuri näyttää myös, paljonko rahaa menee esimerkiksi koulutukseen, sosiaaliturvaan ja puolustukseen.

Sairausvakuutusmaksujen muutokset kasvattavat tuloeroja

Sairausvakuutusmaksujen muutokset kasvattavat tuloeroja

Tammi- ja helmikuussa palkkatyötä tekevät silmäilevät, mitä muutoksia palkkalaskelmassa ja verokortissa on tapahtunut. Monet muutokset liittyvät nyt työmarkkinajärjestöjen viime vuonna solmimaan kilpailukykysopimukseen ja sitä seuranneisiin hallituksen veroratkaisuihin. Palkasta perittävät sosiaaliturvamaksut ovat nousseet, ja samalla tuloverotuksessa on tapahtunut muutoksia.

Mitä tarkoittaa efektiivinen veroaste kunnallisverotuksessa?

Mitä tarkoittaa efektiivinen veroaste kunnallisverotuksessa?

Oheisessa taulukosta ja kuviosta näkee kunnittaiset tuloveroprosentit sekä efektiiviset veroasteet vuosina 2012–2020. Efektiivisten veroasteiden ennusteet vuosille 2019 ja 2020 perustuvat Kuntaliiton laskelmiin. Yksittäisen kunnan voi valita välilehtien vasemmasta yläreunasta.

Näin verotus muuttuu vuonna 2018: Työn verotus kevenee, tupakkavero nousee, Yle-vero pois pienituloisimmilta…

Lisäksi työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa yhteensä noin 300 miljoonalla eurolla. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja säilytetään nykyisellään. Tuloveroasteikon indeksitarkistuksen jälkeen alaraja on 74 200 euroa.

Esimerkki: patrikin verovähennykset ansiotuloista

Verovähennys helpottaaa verojen maksua. Vähennyksillä pienennetään verotettavaa tuloa tai vaikutetaan suoraan veron määrään. Tässä artikkelissa perehdymme verovähennyksiin ja kerromme erilaisista vähennyksistä