Työttömyysturva päivät

Työttömyysturva päivät

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa. Peruspäiväraha on 33,66 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

Katso video työttömyysajan ilmoituksen tekemisestä verkossa

Katso video työttömyysajan ilmoituksen tekemisestä verkossa

Keväästä 2020 lähtien vain pitkät arkipyhät eli pääsiäinen ja joulu vaikuttavat työttömyysajan ilmoitus- ja maksupäiviin. Aiemmin myös yksittäiset arkipyhät, kuten vappu, helatorstai ja itsenäisyyspäivä, aikaistivat työttömyysturvan ilmoitus- ja maksupäiviä. Kela luopuu tästä käytännöstä, koska työttömyysturvalaki ei edellytä maksujen aikaistamista.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työnhaun aloituksen yhteydessä saat myös ohjeet, miten asiakkuutesi TE-palveluissa etenee. Noudata sekä Oma asiointi -palvelussa että asiantuntijoilta saamiasi ohjeita ja määräaikoja. Jos et toimi TE-toimiston edellyttämällä tavalla, työnhakusi katkeaa ja saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Työttömyysturva tarkoittaa rahallista tukea, jota saat työttömyyden aikana. Työttömyysturvaa kutsutaan usein myös nimellä työttömyystuki tai työttömyysetuus. Voit saada tukea myös lomautuksen aikana.

Kokonaisiksi päiviksi lomautettu saa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä

Kokonaisiksi päiviksi lomautettu saa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä

Enimmäisaika ei nollaudu, kun opiskelet omaehtoisesti tai olet työvoimakoulutuksessa. Tällöin enimmäisaikasi nollautuu vasta, kun koulutus on päättynyt. Enimmäisaikaa ei nollata myöskään silloin, kun olet lisäpäivillä.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. On siis erittäin tärkeää ilmoittautua työttömyyden alussa työnhakijaksi ja pitää työnhaku voimassa koko työttömyyden ajan.

Enimmäisajan kertyminen soviteltua päivärahaa maksettaessa

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö.

Aktivoi Super työttömyyskassan jäsenyys ja kerrytä työssäoloehtoa opiskeluaikaisilla töillä.

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa sekä silloin kun henkilö täyttää uudelleen työssäoloehdon. Jos henkilö täyttää työssäoloehdon uudelleen kesken päivärahan enimmäisajan, ei uutta omavastuuaikaa kuitenkaan aseteta, jos omavastuuaika on jo vuoden sisällä kerran asetettu.

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Sinulla on oikeus työttömyyden ajalta ansioon suhteutettuun päivärahaan, jos olet ollut kassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa, maksanut jäsenmaksut koko jäsenyyden ajalta ja täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon.

Koronan takia tehtyjen työttömyysturvan tilapäisten poikkeussäännösten voimassaolo jatkettu vuoden loppuun

Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu niiden lomautusten aikana, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä.