Työtilan turvallisuus

Työtilan turvallisuus

Kemialliset tekijät – Turvamerkit – Ingressi

Kun työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida välttää tai riittävästi vähentää yleisillä teknisillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on laitettava vaadittavat turvamerkit työpaikalle. Turvamerkkejä laittaessaan työnantajan on otettava huomioon työpaikalla tehty riskien arviointi.

Yhteisen työtilan hyödyt toteutuvat vain työntekijöiden aktiivisuudella

Yhteisen työtilan hyödyt toteutuvat vain työntekijöiden aktiivisuudella

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Uudet ohjeet: Näin työskentelet turvallisesti 3D-tulostinten kanssa

Uudet ohjeet: Näin työskentelet turvallisesti 3D-tulostinten kanssa

3D-tulostettujen kappaleiden valmistuksessa ja pintakäsittelyssä voidaan käyttää erilaisia kemikaaleja, muun muassa liuottimia, epoksikemikaaleja ja akrylaattiyhdisteitä. Epoksikemikaaleihin liittyviä ihottumia onkin jo raportoitu 3D-tulostusta tekevillä työntekijöillä. Kemikaaleja tulee käsitellä turvallisesti, jotta terveyshaitoilta vältytään. Mikäli tulostusmateriaalina tai jälkikäsittelyssä käytetään epoksihartsia, on syytä erityiseen varovaisuuteen.

Päivisin työhuone, öisin hotelli: VALO Work toteutti toimitilan, josta ei halua lähteä kotiin edes yöksi - avautuu syksyllä Helsinkiin

Päivisin työhuone, öisin hotelli: VALO Work toteutti toimitilan, josta ei halua lähteä kotiin edes yöksi – avautuu syksyllä Helsinkiin

Sisäisen turvallisuuden portaalin käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan portaalin asiakassuhteiden hoitamiseen. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen kirjautuakseen tai kirjautuu olemassa olevalla sosiaalisen median tunnuksella, jonka jälkeen hänen käytössään on työtilat, joihin hänelle on annettu jäsenyys tai ylläpito-oikeus. TUOVI-portaali ei luovuta jäsenrekisterin tietoja TUOVIn ulkopuolelle eikä tietoja käytetä TUOVIin liittymättömissä markkinointitarkoituksissa. Rekisteröinyt jäsen voi milloin tahansa halutessaan poistaa profiilinsa TUOVIsta.

Monitilatoimiston tarjottava myös hiljaisia työtiloja

Monitilatoimiston tarjottava myös hiljaisia työtiloja

– Yhteistyöhön ei voi panostaa hiljaisen yksilötyön kustannuksella, sillä ilman riittäviä keskittymismahdollisuuksia molemmat takkuavat. Monitilatoimiston keskeisenä tarkoituksena on tukea monipuolisia työtehtäviä, joten tilat on suunniteltava tukemaan myös työrauhaa.

Microsoftin Return to the workplace with confidence -ratkaisu

Microsoftin Return to the workplace with confidence -ratkaisu

Kesälomien jälkeen on alkanut työntekijöiden paluu toimistoille. Tänä vuonna lomilta palaaminen on kuitenkin erilaista kuin aiemmin. Organisaatioissa pohditaan tapoja, joilla varmistetaan turvavälit ja työntekijöiden turvallisuus.

Haluamme kaikenlaisen työnteon olevan turvallista, ja siksi Lyrecolla on tarjolla laaja valikoima turvallisuustuotteita eri toimialoille teollisuudesta logistiikkaan ja perinteisiin toimistotöihin.

Haluamme kaikenlaisen työnteon olevan turvallista, ja siksi Lyrecolla on tarjolla laaja valikoima turvallisuustuotteita eri toimialoille teollisuudesta logistiikkaan ja perinteisiin toimistotöihin.

Työpaikka voi kulkea mukanasi – taskussa. Vaikka lähdet toimistosta ja suljet istunnon, voit jatkaa työskentelyä junassa – kohdistin on paikassa, johon jätit sen. Tämä on tulevaisuutta. Näin sen tulee toimia.

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Korjaava toiminta on havaittujen ongelmien ja vaaratekijöiden aktiivista poistamista. Korjaavaa toimintaa tarvitaan viipymättä, kun on tapahtunut henkilövahinko tai aineellinen vahinko tai tapahtuman on aiheuttanut häiriötä työssä / opiskelussa. Korjaavaan toimintaan ryhdytään myös, kun olosuhteissa tai tiloissa todetaan puutteita, ongelmia tai uudistustarpeita. Korjaava toiminta voi käynnistyä työpaikkatarkastuksesta tai – selvityksestä. Jokaisen toimintayksikössä olevan henkilön velvollisuuteen kuuluva ongelmista ilmoittaminen ja aloitteen tekeminen voi johtaa korvaavaan toimintaan.

Miten hinnoittelu rakentuu Deltagonin tuotteissa?

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa valitsemaan, mitoittamaan ja sijoittamaan työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet ergonomisesti työn luonne ja työntekijän ominaisuudet huomioon ottaen. Niiden käyttöominaisuuksien, säädettävyyden ja järjesteltävyyden tulee olla aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Laissa kiinnitetään huomio myös työskentelytilaan, työasentoon, apuvälineisiin, nostojen ja siirtojen turvallisuuteen sekä toistorasitukseen.