Työtilan riittävä koko

Työtilan riittävä koko

Suunnittelemalla toimiva työtila ja työpiste

Vaikka toimistotyö on fyysisesti kevyttä ja pääosin siistiä sisätyötä, monet tietokonetta työvälineenään käyttävät ihmiset kokevat epämukavuuden tunnetta ja rasittuneisuutta työpäivän jälkeen. Osa vaivoista on ohimeneviä, mutta ne voivat myös jäädä pysyvämmiksi. Silmien kutina ja väsyminen, niska-hartiaseudun sekä  käsien kipu ja rasittuminen ovat yleisiä näyttöpäätetyön tekijän vaivoja. Monet työntekijät kokevat myös henkistä rasitusta, joka johtuu tekniikan ja sovellusten jatkuvasta kehittymisestä ja sen myötä jatkuvasta uuden tiedon omaksumisen vaatimuksesta.

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työhuoneen vähimmäiskorkeus on 2,5 metriä, ja siinä tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Kun kyse on työtiloista, haaveilevat työntekijät aivan perusasioista – ”Tämä on herätys jokaiselle toimitusjohtajalle, joka haluaa maksimoida työntekijöidensä hyvinvoinnin ja tuottavuuden”

Kun kyse on työtiloista, haaveilevat työntekijät aivan perusasioista – ”Tämä on herätys jokaiselle toimitusjohtajalle, joka haluaa maksimoida työntekijöidensä hyvinvoinnin ja tuottavuuden”

Epäergonomisella työskentelytilalla on negatiivinen vaikutus tuottavuuteen. Epäergonomiset työskentelyasennot aiheuttavat tutkimuksien mukaan tuki- ja liikuntaelinoireita. Muun muassa 24 % liian korkean työtason ääressä työskentelevistä ilmoittaa kärsivänsä niskan ja olkapäiden kivuista ja 29 % liian korkealla istuvista (jalat eivät yllä maahan) oireilevat polvistaan ja jalkateristään.

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Istuminen tappaa-otsikko on nähty jo useammassa lehdessä ja tv-ohjelmassa. On herätty keskustelemaan työpaikkojen työpisteiden ergonomiasta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Ei riitä muutama tyky-päivä silloin tällöin vaan jokapäiväinen työarki pitää olla miellyttävää ja hyvin suunnitelluilla ratkaisuilla ennaltaehkäistään mm. tukielinsairauksia.

Työyhteisön toimintatavat ja työhyvinvointi

Työyhteisön toimintatavat ja työhyvinvointi

Työterveyshuollossa voitaisiin tehdä suuntaa antava audiometrinen tutkimus työhöntulotarkastuksen ja ikäkausiseulontojen yhteydessä sekä aina silloin, kun asiakas sitä pyytää tai kun työterveyshoitaja tai –lääkäri epäilee kuulonalenemaa. Kuulosta voi myös kysyä suoraan: oletko huomannut, että joissakin tilanteissa et saa selvää puheesta? Häiritseekö taustahäly keskusteluasi?

Ratkaisu avotoimistojen melu- ja tilaongelmiin

Ratkaisu avotoimistojen melu- ja tilaongelmiin

Frameryn äänieristetyt työtilat vähentävät työpaikalla melua, keskeytyksiä ja kiireen tuntua. Näin ihmiset voivat keskittyä paremmin ja olla tuottavampia. Tilat toimivat täydellisesti kokouksiin, puhelinneuvotteluihin kuin yksityisiin keskusteluihin, poistaen tarpeen rakentaa kalliita ja tilaa vieviä kokoushuoneita.

Haluatko lisätä työn tuottavuutta? Anna aivoille tilaa ajatella

Jos sinulla on käytettävissäsi v-ytimiä, määritä uusi kapasiteetti noudattamalla seuraavia ohjeita.If you have available v-cores, set up your new capacity by following these steps.

Suunnitelma: Tuomelan koulun koko ylläpito kansainväliselle yritykselle – 30 työtilaa ja 5 asuntoa vuokralle

Tuomelan kouluun suunnitellaan perustettavan noin 30 vuokratyötilaa ja viisi vuokra-asuntoa. Vantaan kaupunki on valmistellut koulun tilojen vuokraamista Camelot Property Management -yritykselle, joka vuokraa ne jälleen eteenpäin.