Työterveyslaitos valaistus

Työterveyslaitos valaistus

Oikeanlainen valaistus hyödyttää yrityksiä monin tavoin

Työnantaja voi arvioida ulkovalaistuksen riittävyyttä vertaamalla tilannetta ohjearvoihin, jotka on esitetty standardissa SFS-EN 12464-2, Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places. Suositus ulkotyöalueiden yleisvalaistuksen voimakkuudelle on 20–50 luksia.

Korona-sodan sähköisiä palveluja luotsaa uusi pomo – SoteDigi Oy:n toimitusjohtajana aloittaa jo ensi viikolla Mirva Antila

Korona-sodan sähköisiä palveluja luotsaa uusi pomo – SoteDigi Oy:n toimitusjohtajana aloittaa jo ensi viikolla Mirva Antila

Tutkimusta johtaneen Valtteri Hongiston mukaan erityisesti väsymys ja motivaatiovaikeudet vähenivät, kun valaistusta parannettiin. Tutkimus tehtiin ajoneuvojen muoviosia valmistavassa Parlok Oy:ssä Paraisilla.

Ruisku- ja pulverimaalaus - Työterveyslaitos

Ruisku- ja pulverimaalaus – Työterveyslaitos

Valitse alla olevista esimerkiksi 2-3 ohjetta, jotka mielestäsi vaativat eniten korjaamista ja joiden uskot eniten auttavan. Kaikki ohjeet eivät välttämättä sovi kaikille sellaisenaan. Muokkaa itsellesi sopiva kokonaisuus.

Teollisuusvalaistus - Vaikuttaako se muuhunkin kuin sähkölaskuun?

Teollisuusvalaistus – Vaikuttaako se muuhunkin kuin sähkölaskuun?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Tietoja artikkelista tupakkatuotteiden kulutus

Tietoja artikkelista tupakkatuotteiden kulutus

Hyvä valaistus merkitsee viihtyvyyttä, terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Viihtyvyys merkitsee optimiolosuhteita, joissa vireystila on maksimissaan. Silmien rasitusoireet ja terveyshaitat (esim. silmien kuivuminen) vähenevät hyvässä valaistuksessa.

Millaisia terveysvaikutuksia sisäilmaan liittyy?

Millaisia terveysvaikutuksia sisäilmaan liittyy?

Hienojakoinen pöly voi kulkeutua koko työtilaan ja altistaa kaikki työntekijät. Käytännössä hienojakoisin pöly ei laskeudu ollenkaan ja jää jopa rakennuksen tulevien käyttäjien riesaksi. Vaikka kaikki pöly ei itsessään ole vaarallista, on kaikki pöly haitallista, kun sitä on paljon.

Valojen uusiminen vähentää työntekijöiden väsymystä

Valojen uusiminen vähentää työntekijöiden väsymystä

Jokaiselle on taattava oikeus todelliseen vapaa-aikaan, riittävään palautumiseen ja lepoon. Vapaa -ajan käytöstä on saatava päättää ilman työpaineita, eikä vapaa-aikaa ole tarkoitettu työtehtävien suorittamiseen. Työaikaratkaisuilla on olennainen merkitys työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, jota koskevat tarpeet vaihtelevat yksilöittäin iän, perhesuhteiden, terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten seikkojen vuoksi. Tarpeiden kartoituksella ja työaikojen hyvällä suunnittelulla voidaan edistää työntekijöiden työkykyä ja työtyytyväisyyttä sekä työn tuloksellisuutta.

Sisäilman suhteellinen kosteus ja vetoisuus

Kognitiivinen ergonomia keskittyy järjestelmien ja niiden käyttöliittymien sopeuttamiseen. Tavoitteena on saada ne vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä. Kognitiivinen ergonomia korostuu järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelusta.

ADHD, Asperger vai jotain muuta? Kehitykselliset häiriöt aikuisella

Monet perinteiset toimijat, kuten Philips, Osram ja Airam, ovat lähteneet kehittämään kilvan älykkäitä valaistusratkaisuja. Kotiin pystyy jo nyt hankkimaan esimerkiksi älykkäitä lamppuja, joita ohjaillaan vaikkapa kännykällä tai tabletilla. Tulevaisuudessa kännykkään voi todennäköisesti ladata useampiakin sovelluksia, joiden avulla säädetään valaistuksen kirkkautta, tulokulmaa ja väriä. Näin saadaan luotua tilanteeseen täydellisesti sopivia valaistuksia ja tunnelmia – olipa tarvetta sitten vaikkapa diskolle tai esimerkiksi virkistävälle valohoidolle.