Työterveyshuoltolaki

Työterveyshuoltolaki

Työterveyshuolto – Muualla tyosuojelu.fissä

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta koulutuksesta, 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista riittävistä tiedoista ja 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisen periaatteista.

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Ehkäisevä työterveyshuolto tarkoittaa muun muassa työntekijöiden terveystarkastuksia ja työpaikalla tehtäviä työpaikkaselvityksiä. Sen lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita terveydenhuollon palveluja. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

Mitä työterveyshuollon korvausten saaminen edellyttää?

Mitä työterveyshuollon korvausten saaminen edellyttää?

Työntekijöiden edustajina voivat toimia työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Yhteinen käsittely on tehtävä jo silloin, kun työnantaja valmistelee työterveyshuollon järjestämistä koskevia päätöksiä.

Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteistä

Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteistä

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö, ja sen  soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,  että työnantaja, joka on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia, on  velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja. Jos yrityksessä on  yksikin työntekijä, tämä järjestämisvelvollisuus täyttyy.

Työnantaja järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon

Työnantaja järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollonpalvelut itse tai ostaa ne terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai muulta palveluntuottajalta.

Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän etu

Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän etu

Yhdenvertaisuuslaki varmistaa, että jokaista työntekijää on työsuhteen kestosta riippumatta kohdeltava työsuhteessa samalla tavalla. Määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ei ole työnantajalle syy kieltää työterveyshuoltoa.  

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. 

Muistilista yrityksesi lakisääteisistä työterveys- ja työturvallisuusvelvoitteista

Voit hankkia lakisääteiset työterveyspalvelut kunnallisesta terveyskeskuksesta tai liikelaitoksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai perustaa itse tai toisten työnantajien kanssa oman työterveysaseman.

Tunnetko työterveyshuoltosi? Selvitä nämä asiat

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Aava huolehtii vuodessa noin 80 000 työntekijän terveydestä ja työkyvystä. Jos yrityksesi työterveyshuolto on järjestetty Aavan kautta, löydät tältä sivulta sinulle hyödyllistä tietoa ja työterveyshuollon yleisimmät lomakkeet.