Työterveyshuolto terveyskeskus

Työterveyshuolto terveyskeskus

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Työnantaja voi järjestää tarvitsemansa työterveyspalvelut perustamalla työterveysyksikön ja tuottamalla palvelut itse. Työterveyspalvelujen tuottajana toimimisen edellytyksistä ja velvoitteista on oma lainsäädäntönsä.

Työnantaja järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon

Työnantaja järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. 

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT LOHJAN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE JA YRITYS-/YRITTÄJÄASIAKKAILLE 1.1.2020 ALKAEN:

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT LOHJAN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE JA YRITYS-/YRITTÄJÄASIAKKAILLE 1.1.2020 ALKAEN:

Lakisääteisiin terveystarkastuksiin kuuluvat terveydelle vaarallisissa töissä toimivien alku- ja määräaikaistarkastukset sekä osatyökykyisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus. Työterveyshuollossa tehdään myös vapaaehtoisia terveystarkastuksia. Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa ensiapuvalmiuden suunnittelua.

Sairaanhoito ja muu vapaaehtoinen terveydenhuolto

Sairaanhoito ja muu vapaaehtoinen terveydenhuolto

Takaisinsoitto on avoinna ma – to klo 8 – 15 ja pe ja aattona klo 8 – 14.30 (ajanvaraus, tutkimustulokset ja neuvonta). Ajan peruutuksen voi jättää takaisin-soittopalveluun. Yksi soittokerta järjestelmään riittää. Soitamme asiakkaalle takaisin aukioloajan puitteissa.

Sairaanhoito ja muu vapaaehtoinen terveydenhuolto

Sairaanhoito ja muu vapaaehtoinen terveydenhuolto

Sairaanhoidon järjestäminen on yrityksille vapaaehtoista. Sairaanhoito työterveyshuollossa kohdistetaan työhön liittyvien ja työkykyä uhkaavien sairauksien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Toiminta on työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanottoa virka-aikana. Lisäksi se yleensä kattaa laboratorio- ja röntgentutkimukset, tarvittaessa myös työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin ohjaus-neuvontapalvelut. Työterveyshuollossa ei ole päivystysvelvollisuutta.

Terveyskeskuksen tai työterveyshuollon kautta

Terveyskeskuksen tai työterveyshuollon kautta

Mikäli koet tarvitsevasi apua mielenterveyteesi liittyen, avun hakeminen kannattaa yleensä aloittaa terveyskeskuksesta tai omasta työterveyshuollosta. Riippuu työnantajasi työterveyshuollon kanssa tekemästä sopimuksesta, minkä tasoisia mielenterveyteen liittyviä palveluja voit sitä kautta saada. Jos työterveyshuoltosi ei korvaa esimerkiksi psykiatrista hoitoa, voit saada työterveyslääkäriltäsi lähetteen julkisen terveydenhuollon toteuttamaan vastaavaan hoitoon.

Työpaikan saamat hyödyt työterveyshuollosta

Työpaikan saamat hyödyt työterveyshuollosta

Ottamalla yhteyttä terveyskeskuksenne työterveyshoitajaan ja sopimalla työterveyshuollon käynnistämisestä yrityksessänne. Toiminta alkaa kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman laatimisella. Toimintasuunnitelmassa määritellään yrityksen työntekijöille suunnatut palvelut tehtäväkohtaisesti, työpaikkaselvityksen tarve sekä työkykyä ylläpitävä toiminta.

Vastaanotot ainoastaan ajanvarauksella puh. 06-2410 2310.

Sairaanhoidon järjestäminen on yrityksille vapaaehtoista. Sairaanhoito työterveyshuollossa kohdistetaan työhön liittyvien ja työkykyä uhkaavien sairauksien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Toiminta on työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanottoa virka-aikana. Lisäksi se yleensä kattaa laboratorio- ja röntgentutkimukset, tarvittaessa myös työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin ohjaus-neuvontapalvelut. Työterveyshuollossa ei ole päivystysvelvollisuutta.

Palvelunumero ja ajanvaraus 013 245 6000 ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–14

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantaja on velvollinen työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan järjestämään ja kustantamaan työterveyshuoltopalvelut palveluksessaan oleville työntekijöille. Lisäksi yrittäjä voi ostaa itselleen työterveyshuollon palvelut. Palveluiden laajuus määräytyy voimassa olevasta lainsäädännöstä. Työnantaja/yrittäjä päättää yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittavan toimintasuunnitelman sisällöstä ja laajuudesta.