Työterveyshuolto pakollinen

Työterveyshuolto pakollinen

Mitä palveluja työterveyshuoltoon kuuluu?

Helena työskentelee kehittämispäällikkönä Työterveyslaitoksella ja toimii erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa ja työhyvinvointia kehittävissä hankkeissa. Hän on innostunut yrittäjyyden ja pienten yritysten toimintaedellytysten edistämisestä.

1. Onko esihenkilö avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä?

1. Onko esihenkilö avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä?

Työterveyshuollon hankkiminen on monesta pienyrittäjästä edelleen hankalaa: Ei tiedetä, mitä työterveyshuoltoon kuuluu, eikä kustannuksistakaan ole selvyyttä. Sopivan palveluntarjoajan löytäminen tuntuu vaikealta.

Työterveyshuolto - Järjestäminen työnantajan velvollisuus

Työterveyshuolto – Järjestäminen työnantajan velvollisuus

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia työntekijöiden palvelusuhteen laadusta ja kestosta sekä työpaikan koosta riippumatta. Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoidon. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työterveyshuolto - Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto – Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille ja yrittäjille sekä omaa työtään tekeville henkilöille. Omaa työtä tekevillä henkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi omalla toiminimellä toimivaa henkilöä.

Onko työterveyshuolto aina järjestettävä? – näin sanoo laki

Onko työterveyshuolto aina järjestettävä? – näin sanoo laki

– Kun yrityksessä on yksikin työsuhteinen henkilö, ja vaikka työntekijä tekisi yrityksessä yhden tunnin viikossa, niin hänelle on tarjottava työsuhteen keston ajaksi työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

1. Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet työterveyden suhteen?

1. Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet työterveyden suhteen?

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. 

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työnantaja järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon

Työterveys on Suomessa lailla säädeltyä ja se täytyy järjestää heti kun palkkaat ensimmäisen työntekijän. Lakisääteinen työterveys täytyy järjestää myös osa-aikaselle ja määräaikaiselle työntekijälle. Yrittäjille työterveyden järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, sillä sairastuminen on yksi yrittäjän suurimmista riskeistä.

1. “Onko työnantajan pakko järjestää työterveyshuolto?”

Voit hankkia työterveyspalvelun myös julkiselta puolelta, eli kunnallisilta terveysasemilta. Tämäkään ei ole ilmaista, vaan julkisellakin puolella minimimuotoinen työterveys maksaa noin 350 euroa/vuosi/työntekijä.