Työterveyshuolto määräaikaisille

Työterveyshuolto määräaikaisille

Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän etu

Yhdenvertaisuuslaki varmistaa, että jokaista työntekijää on työsuhteen kestosta riippumatta kohdeltava työsuhteessa samalla tavalla. Määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ei ole työnantajalle syy kieltää työterveyshuoltoa.  

Kuinka pitkään määräaikaisia työsopimuksia voi tehdä peräkkäin?

Kuinka pitkään määräaikaisia työsopimuksia voi tehdä peräkkäin?

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut esimerkiksi terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Palvelujen laajuuden ja sisällön voi tarkistaa työterveyshuoltosopimuksesta.

Työterveyshuolto - Järjestäminen työnantajan velvollisuus

Työterveyshuolto – Järjestäminen työnantajan velvollisuus

7) hyvällä työterveyshuoltokäytännöllä työterveyshuollon järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä noudatettavia yleisiä periaatteita siten kuin tässä laissa säädetään sekä ottaen huomioon työterveyttä koskeva tietämys ja kokemus ja työterveyshuollon yleiset periaatteet.

Työterveyshuolto - Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto – Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille ja yrittäjille sekä omaa työtään tekeville henkilöille. Omaa työtä tekevillä henkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi omalla toiminimellä toimivaa henkilöä.

SOPIVUUDEN ARVIOINTI TERVEYDENTILAN PERUSTEELLA

SOPIVUUDEN ARVIOINTI TERVEYDENTILAN PERUSTEELLA

Monet laajentavat työterveyden sairaudenhoitopalveluilla, jotta työntekijä pääsee nopeasti hoitoon ja takaisin töihin sairastuttuaan. Työterveys- ja yleislääkäritasoinen palvelu tutkimuksineen on tyypillisin laajennus, mutta joskus yritykset tarjoavat henkilöstölleen myös erikoislääkäritasoisen palvelun. Yhä yleistyvä käytäntö on ottaa sairauskuluvakuutus täydentämään työterveyttä.

1. “Onko työnantajan pakko järjestää työterveyshuolto?”

1. “Onko työnantajan pakko järjestää työterveyshuolto?”

Voit hankkia työterveyspalvelun myös julkiselta puolelta, eli kunnallisilta terveysasemilta. Tämäkään ei ole ilmaista, vaan julkisellakin puolella minimimuotoinen työterveys maksaa noin 350 euroa/vuosi/työntekijä.

Haemme joukkoomme työterveyshoitajia ja terveydenhoitajia

Haemme joukkoomme työterveyshoitajia ja terveydenhoitajia

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Toiseen haaveammattiin ammatillisen kuntoutuksen kautta

Työterveyspalveluitamme voivat käyttää kaikki työpaikan vakinaiset, määräaikaiset ja tilapäiset työntekijät. Työterveyspalvelut ovat työntekijöille maksuttomia, lukuun ottamatta työterveyslääkärin tekemiä lausuntoja.

Työehtoja ja työsuojelun määräyksiä on noudatettava myös kesätyöntekijöiden osalta

12 kuukauden enimmäiskesto voi koostua korkeintaan kolmesta määräaikaisesta työsuhteesta, joiden yhteenlaskettu enimmäiskesto on yksi vuosi. Viimeisen määräaikaisen työsuhteen tulee alkaa vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsuhteen solmimisesta.