Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutettujen valintaan ja tehtäviin liittyvistä asioista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa. Monen alan työehtosopimuksessa on sovittu tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on työsuojelun valvontalain perusteella oikeus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työsuojeluvaravaltuutettu hoitaa valtuutetun tehtäviä varsinaisen ollessa estyneenä. Työsuojeluvaltuutetun on ilmoitettava työnantajalle estymisestään ja tehtävän siirrosta varavaltuutetulle.

Työsuojeluvaltuutettu kehittää työturvallisuutta

Työsuojeluvaltuutettu kehittää työturvallisuutta

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työpaikalle, joka aloitetaan kesken vaalikauden, on kullakin sopimusalalla valittava alan työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä perustettava tarvittava työsuojeluorganisaatio välittömästi, kun työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä sitä edellyttää.

Työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävät

Työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävät

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä. Jokaiseen yli kymmenen hengen työpaikkaan on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienemmällä työpaikalla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

SAK:lta muistilista koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuustoimista työpaikoilla

– Koronapandemian aikana yhteistoiminnan tärkeys korostuu. Siksi onkin huolestuttavaa, että työpaikkojen yhteistoiminnassa on näkynyt puutteita jo koronapandemiasta johtuvissa lomautusneuvotteluissa, Mironen sanoo.

Työsuojeluvaltuutettu ja irtisanomissuoja

Työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies ja luottamusvaltuutettu voidaan irtisanoa tuotannollisin ja taloudellisin syin vain poikkeuksellisesti. Tämän niin sanottu korotettu irtisanomissuoja ulottuu myös työsuojeluvaltuutettuun.