Työsuojeluvaltuutettu palkka

Työsuojeluvaltuutettu palkka

Rajaa sisällöstä sinua kiinnostavat aiheet

Häntä työllistävät muun muassa sisäilmaongelmat, työssäjaksaminen, uhka- ja väkivaltatilanteet ja epäasiallinen kohtelu. Hän kuitenkin arvioi, että monissa asioissa on menty eteenpäin, kun on uskallettu ottaa ongelmat puheeksi ja puuttua varhaisessa vaiheessa.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

28.2 Ansionmenetyksen korvaaminen ja kuukausikorvaus

28.2 Ansionmenetyksen korvaaminen ja kuukausikorvaus

Työsuojeluvaltuutetulle järjestetään tehtäviensä hoitamista varten tarvittaessa tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan vapautus työstään. Työsuojeluasiamiehelle sekä muille yrityksen ja henkilöstön väliseen tämän sopimuksen edellyttämään yhteistoimintaan osallistuville henkilöstön edustajille järjestetään tarvittaessa tilapäisesti vapautus työstä.

Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

Mikäli työsuojeluvaltuutetun työsopimus puretaan ja työsuojeluvaltuutettu riitauttaa purkamisen, on työnantajan maksettava työsuojeluvaltuutetulle yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä, mikäli kanne asiassa nostetaan neljän viikon kuluessa työsopimuksen purkamisesta.

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Turvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla, työsuojelutoiminnalle myönteisen hengen aikaansaamiseksi ja työnantajien, työntekijöiden sekä toimihenkilöiden yhteistyön edistämiseksi työsuojelussa liitot ovat tehneet tämän työsuojelun valvonnasta annetun lain (44/2006) 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Se voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen tässä luvussa tarkoitettuun yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan edellä tarkoitetut valtuutetut. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työpaikalle, joka aloitetaan kesken vaalikauden, on kullakin sopimusalalla valittava alan työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä perustettava tarvittava työsuojeluorganisaatio välittömästi, kun työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä sitä edellyttää.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tulee olla pätevä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja hänelle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitoon.