Työsuojeluvaltuutettu koulutus

Työsuojeluvaltuutettu koulutus

Työsuojelukoulutus auttaa tekemään konkreettista työtä kaikkien eduksi – tehokkaasti

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutettujen valintaan ja tehtäviin liittyvistä asioista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa. Monen alan työehtosopimuksessa on sovittu tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

Teemakoulutus/seminaarit eri kohderyhmille

Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät sekä osaavat kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit. Lisäksi osallistujat perehtyvät onnettomuustilanteissa toimimiseen ja pelastussuunnitelmaan. Koulutuksen aikana osallistujat tutustuvat myös turvallisuusvälineistöön ja sen käyttöön sekä kiinteistöturvallisuuden perusteisiin.

Henkilöstön edustajien HED-perehdytysvalmennus 2020 - Luottamuksella parempaa työelämää

Henkilöstön edustajien HED-perehdytysvalmennus 2020 – Luottamuksella parempaa työelämää

Täydennyskurssit käsittelevät työpaikkojen kuormituksen, kohtelun ja sisäilman kysymyksiä ja ratkaisuja. Työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseen voi hakea valmiuksia työhyvinvointikorttikoulutuksesta.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työsuojelukonsultin tutkinnosta lisävalmiuksia

Työsuojelukonsultin tutkinnosta lisävalmiuksia

Korjaava toiminta on havaittujen ongelmien ja vaaratekijöiden aktiivista poistamista. Korjaavaa toimintaa tarvitaan viipymättä, kun on tapahtunut henkilövahinko tai aineellinen vahinko tai tapahtuman on aiheuttanut häiriötä työssä / opiskelussa. Korjaavaan toimintaan ryhdytään myös, kun olosuhteissa tai tiloissa todetaan puutteita, ongelmia tai uudistustarpeita. Korjaava toiminta voi käynnistyä työpaikkatarkastuksesta tai – selvityksestä. Jokaisen toimintayksikössä olevan henkilön velvollisuuteen kuuluva ongelmista ilmoittaminen ja aloitteen tekeminen voi johtaa korvaavaan toimintaan.

Työsuojelun jatkokoulutus työsuojelupäälliköille

Työsuojelun jatkokoulutus työsuojelupäälliköille

Ammattiyhdistyskoulutus on valtakunnallista työnantajan tukemaa koulutusta, joka kuuluu liiton järjestökoulutuksen piiriin. Teollisuusliitto järjestää ammattiyhdistyskoulutusta liiton opistossa Murikassa Tampereella ja Murikan sivutoimipisteessä Helsingissä.

Työsuojeluvaltuutetun oikeus saada koulutusta

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtävänsä hoitamista varten. Tällaisia tietoja ovat muun muassa työsuojelua koskevat asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan kuuluu pitää tai joita työnantajalla on hallussaan.

Työsuojelupäällikön on oltava utelias ja motivoitunut

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.