Työsuojeluvaltuutettu korvaus

Työsuojeluvaltuutettu korvaus

Rajaa sisällöstä sinua kiinnostavat aiheet

Häntä työllistävät muun muassa sisäilmaongelmat, työssäjaksaminen, uhka- ja väkivaltatilanteet ja epäasiallinen kohtelu. Hän kuitenkin arvioi, että monissa asioissa on menty eteenpäin, kun on uskallettu ottaa ongelmat puheeksi ja puuttua varhaisessa vaiheessa.

28.2 Ansionmenetyksen korvaaminen ja kuukausikorvaus

28.2 Ansionmenetyksen korvaaminen ja kuukausikorvaus

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

Mikäli työsuojeluvaltuutetun työsopimus puretaan ja työsuojeluvaltuutettu riitauttaa purkamisen, on työnantajan maksettava työsuojeluvaltuutetulle yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä, mikäli kanne asiassa nostetaan neljän viikon kuluessa työsopimuksen purkamisesta.

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen tässä luvussa tarkoitettuun yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan edellä tarkoitetut valtuutetut. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaravaltuutettu hoitaa valtuutetun tehtäviä varsinaisen ollessa estyneenä. Työsuojeluvaltuutetun on ilmoitettava työnantajalle estymisestään ja tehtävän siirrosta varavaltuutetulle.

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tulee olla pätevä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja hänelle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitoon.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työpaikalle, joka aloitetaan kesken vaalikauden, on kullakin sopimusalalla valittava alan työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä perustettava tarvittava työsuojeluorganisaatio välittömästi, kun työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä sitä edellyttää.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Jos työntekijöiden määrä on pienempi on valtuutettujen valitseminen vapaaehtoista.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Se voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.