Työsuojelutarkastus pyyntö

Työsuojelutarkastus pyyntö

Työsuojeluviranomaisen tehtävät – Työsuojelutarkastus

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Työsuojeluviranomaisena merkittävin osa valvontatyötämme ovat työsuojelutarkastukset.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Valvonnan painopisteiden ja voimavarojen suuntaamisessa työsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Alueellisina yhteistyökumppaneina toimivat työsuojelun vastuualueilla työsuojelulautakunnat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa työsuojelutarkastusten kohdentamiseen ja sisältöjen suunniteluun.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työsuojelu kuuluu jokaiselle työnantajalle – muista ainakin nämä neljä asiaa

Työsuojelu kuuluu jokaiselle työnantajalle – muista ainakin nämä neljä asiaa

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Turvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla, työsuojelutoiminnalle myönteisen hengen aikaansaamiseksi ja työnantajien, työntekijöiden sekä toimihenkilöiden yhteistyön edistämiseksi työsuojelussa liitot ovat tehneet tämän työsuojelun valvonnasta annetun lain (44/2006) 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen.

Työpaikkakiusaamiseen kannattaa hakea apua heti

Työpaikkakiusaamiseen kannattaa hakea apua heti

Anneli työskentelee valtion virastossa. Hän soittaa työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan ja haluaa kysyä neuvoa. Anneli kokee, että hänen esimiehensä on kohdellut häntä epäasiallisesti, koska ei suostunut hänen pyyntöönsä virkapaikan siirrosta. Esimies myös hyväksyy matkalaskut aina myöhässä ja väheksyy hänen tekemisiään. Tilanne on jatkunut jo pidempään ja pahentunut viime kuukausien aikana.

Uusia käänteitä Suomen työsuojeluviranomaisten erikoisen toiminnan johdosta käynnistyneen autonostinjutun käsittelyssä – asia esillä myös MOT:n erinomaisessa tv-ohjelmassa

Julkisuuslain 13 §:n 1 momentin mukaan pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Vuosilomapalkkalaskelma ja vuosilomakirjanpito

Yleensä niitä tulee muutama vuodessa. AVI:n toimenpiteet valvontapyyntöön. Rikosilmoitus ( työsuojelun valvontalaki 50 §). Asiakas- ja viranomaisaloitteinen työsuojelun valvonta. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle. Työntekijä tekee valvontapyynnön ja toimittaa näytön.