Työsuojelulaki 2017

Työsuojelulaki 2017

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Ajantasainen työsuojelulainsäädäntö koottu Tyosuojelu.fi-verkkopalveluun

Ajantasainen työsuojelulainsäädäntö koottu Tyosuojelu.fi-verkkopalveluun

Ajantasainen työsuojelulainsäädäntö -sivulle on koottu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Säädöksen nimi avaa ajantasaisen säädöstekstin Finlex-verkkopalvelussa tai EUR-Lex-tietokannassa. Säädösluetteloa päivitetään lainsäädännön muutosten mukaisesti.

Työnantajalla yleinen vastuu työturvallisuudesta

Työnantajalla yleinen vastuu työturvallisuudesta

Jos vaarojen ja haittojen poistaminen ei ole mahdollista, on työnantajan arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuuden ja terveyden kannalta. Työnantaja arvioi työn terveysriskit yhdessä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa.

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Työnantajalla on useita lakisääteisiä velvollisuuksia. Näihin kuuluu tiettyjen lakisääteisten asiakirjojen laatiminen. Tässä artikkelissa olemme listanneet työnantajan lakisääteiset asiakirjat, jotka jokaisen työnantajan on laadittava.

Etuuden kuvaus 2017: Tilasto työterveyshuollosta

Etuuden kuvaus 2017: Tilasto työterveyshuollosta

Työnantajan työterveyshuollosta sekä yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollosta säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa 708/2013 säädetään hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta ja asetuksessa 1485/2001 terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä.

Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu 1.1.2020

Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu 1.1.2020

Uudet sitovat raja-arvot vastaavat EU-direktiivien raja-arvoja. Lähes kaikille nyt asetukseen lisättävistä syöpävaarallisten tekijöiden raja-arvoista on jo ennestään Suomessa olemassa yhtä tiukat kansalliset HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Työnantajan on otettava huomioon HTP-arvot työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Hanki tulityöpätevyys – Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto

Työntekijä saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset omasta terveyskeskuksesta. Työhön liittyvien vaarojen vuoksi annettavat kansallisen rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset kuuluvat työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon (Tartuntatautilaki 1227/2016).