Työsuojelulaki 2016

Työsuojelulaki 2016

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Työehtoja ja työsuojelun määräyksiä on noudatettava myös kesätyöntekijöiden osalta

Työehtoja ja työsuojelun määräyksiä on noudatettava myös kesätyöntekijöiden osalta

Työn vastaanottajan on erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Työturvallisuuskeskus järjestää helmi-maaliskuussa 2016 kemian-, lasikeraamisen ja kumiteollisuuden työsuojelun peruskurssin Tampereella. Koulutuksen 1. jakso pidetään 9.–11.2.2016 ja 2. jakso 9.–10.3.2016.

Esimerkkityökalu työsuojeluvaltuutetun ajankäytön selvityksen tekemiseen

Esimerkkityökalu työsuojeluvaltuutetun ajankäytön selvityksen tekemiseen

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYn tehtävät on määritelty työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 11 §:ssä. Se seuraa työsuojelun yhteistoimintasopimuksen sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä annetun sopimuksen toteutumista. Lisäksi se antaa pyynnöstä lausuntoja sopimusten soveltamisesta aiheutuneista tulkintakysymyksistä.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Hyvän työturvallisuuskulttuurin tulee tuntua kaikissa välittömältä ja luonnolliselta yhteistoiminnalta ihmisten kesken. Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri edesauttaa tuomaan eri näkökulmat esille ja sitouttaa kaikkia yhteisesti työturvallisuudesta huolehtimiseen. Tervehtimisen merkitystä tulee korostaa avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen saavuttamiseksi ihmisten kesken. Avoin vuorovaikutus työyhteisön kesken on osana hallitsemaan myös psykologista kuormitusta.

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät 27.-28.10.2016

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät 27.-28.10.2016

Yliopiston työsuojelu yhteistoimintasopimuksen mukaan yliopistossa edustettuina olevat ammatilliset järjestöt (Akava, STTK-J ja VTY) valitsevat yhdeksän jäsentä ja työnantaja kolme jäsentä yliopiston työsuojelutoimikuntaan. Järjestöt asettavat yliopiston työsuojeluvaltuutetut ja heille kaksi varavaltuutettua. Yliopisto asettaa työsuojelupäällikön. Käytännön toimenpiteistä huolehtivat yleensä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Työsuojelutoimikunnan jäsenet välittävät tietoa järjestelmän toiminnasta.

Työsopimuslaki: Nämä muutokset voimaan vuoden 2017 alusta lukien

Nuorten työntekijöiden ottaminen mukaan edistämään työsuojelua on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi vahvistaa työsuojelukulttuuria ja parantaa työsuojelun tasoa. Se, miten saa nuoret ottamaan työsuojelukulttuurin omakseen, käsittää heidän ottamisensa mukaan työsuojelun edistämiseen, heidän toimintamahdollisuuksiensa parantamisen ja tilan antaminen heidän äänelleen. Tässä e-fact-tiedotteessa neuvotaan, miten tämä toteutetaan.

Työsuojeluhallinnon osaamisen johtamisen, verkkopedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta ”TYÖSUOJELUN VAHVA OSAAJA”

Työsuojeluhallinnossa osaamista ei ole määritelty tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Koulutusjärjestelmän ja osaamisen johtamisen yhteys jää liian ohueksi ja tarvitaan osaamista ja työkaluja valvonnan substanssin osaamisen johtamiseen. Koulutustoiminta on laajaa, mutta koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti lähikoulutuksina. Verkkopedagogiikan haasteeksi nousee vuorovaikutuksen ja yhteisen keskustelun vähentyminen. ISAVI:n osalta työroolien kehittämistä ei ole toteutettu työidentiteettityön näkökulmasta.