Työsuojelulain rikkominen

Työsuojelulain rikkominen

Vastuut työsuojelussa – Vastuut työturvallisuusrikoksissa

Niitä tilanteita varten, joissa työnantaja laiminlyö työsuojeluvelvoitteiden noudattamisen, on säädetty rangaistusmenettelystä. Työnantaja voi joutua vastuuseen työturvallisuusrikoksesta, jos säädösten rikkominen johtuu tahallisuudesta tai huolimattomuudesta, ja työnantaja on ollut tietoinen työturvallisuusmääräysten vastaisesta olotilasta.

SOPIMUSSAKKO TYÖTERVEYS- JA TYÖSUOJELUVAATIMUSTEN RIKKOMISESTA UUTENA TOIMENPITEENÄ TYÖNANTAJALLE

SOPIMUSSAKKO TYÖTERVEYS- JA TYÖSUOJELUVAATIMUSTEN RIKKOMISESTA UUTENA TOIMENPITEENÄ TYÖNANTAJALLE

Perinteisessä työturvallisuusrikoksessa on kyse työturvallisuusmääräysten rikkomisesta. Kyse voi olla esimerkiksi vaarallisen työvälineen tarpeellisilla suojavälineillä varustamatta jättämisestä, josta aiheutuu vaaraa työntekijöille. Rangaistusvastuun syntyminen ei edellytä sitä, että työntekijä olisi joutunut vaaratilanteeseen. Tiettyjä olosuhteita voidaan pitää lähtökohtaisesti vaarallisena, jolloin kyse on työturvallisuusrikoksesta.

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Eniten kiusaamista ja häirintää esiintyy julkisella sektorilla: erityisesti terveydenhoito- ja opetusalalla ja valtionhallinnossa. Siis työpaikoilla, jotka usein ovat rakenteiltaan hierarkisia ja joita johdetaan autoritäärisesti.

Toimitusjohtaja ei luovuttanut kuljettajien ajo- ja lepoaikatietoja työsuojeluviranomaiselle – tuomittiin sakkoihin

Toimitusjohtaja ei luovuttanut kuljettajien ajo- ja lepoaikatietoja työsuojeluviranomaiselle – tuomittiin sakkoihin

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Työaikalaki sanoo: työaikakirjanpito kuntoon

Työaikalaki sanoo: työaikakirjanpito kuntoon

Kunnon järjestelmällä lakisääteinen työajanseuranta on teoriassa helppoa. Kaikki riippuu kuitenkin työntekijöiden sitoutumisesta tuntien kirjaamiseen. Jos motivaatio ei ole kohdallaan, yrittäjälle tulee tuntien setvimisestä paljon ylimääräistä hommaa.

Miten toimia, jos työnantaja lomauttaa koronan takia?  

Miten toimia, jos työnantaja lomauttaa koronan takia?  

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Turvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla, työsuojelutoiminnalle myönteisen hengen aikaansaamiseksi ja työnantajien, työntekijöiden sekä toimihenkilöiden yhteistyön edistämiseksi työsuojelussa liitot ovat tehneet tämän työsuojelun valvonnasta annetun lain (44/2006) 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen.

Milloin maskeja käytetään terveydenhuollossa? Ei aina, vaan ohjeen mukaan

Entäpä ylityöt? Jos työntekijä on halukas tekemään niitä niin paljon kuin työnantaja niitä suinkin suostuu antamaan, ja jos työnantaja maksaa asianmukaisesti palkan niin onko tässä ongelmaa? Ylityön tekemistä rajoittaa laki. Lailla on tarkoitus suojella työntekijää, myös itseltään. Toinen asia on, puuttuuko asiaan kukaan. Työsuojeluviranomainen puuttuu asiaan jos työntekijä ilmoittaa heille asiasta, työpaikan työsuojeluvaltuutettu huomaa asian (jos valittu) tai pistotarkastusten yhteydessä. Mutta mikä on tolkuttoman ylityön teetättämisen hinta?

Tukesilta 7 faktaa maskinostoon: Mieti ensin, mihin käyttöön olet maskia hankkimassa

Stressihormonit myrkyttävät uhrin kehon ja mielen. Yövalvomiset sekoittavat perheen rytmin. Masentunut ja väsynyt perheenjäsen altistaa ympärillään olevat läheiset epäilyille. Puheiden perusteella on mahdotonta sanoa, kuka on kiusaaja ja kuka kiusattu. Uskovatko läheiset uhrin puheita, joita tämän on itsekin vaikea ymmärtää? Lähipiiri uupuu uhrin jatkuvaan kokemuksen läpikäymiseen puhumalla ja kykenemättömyyteen tehdä jotain asian ratkaisemiseksi. Ongelmavyyhti pahenee, koska juuri puhuminen auttaa uhria pääsemään ulos mielen sisäisestä mielettömyydestä.