Työsuojeluilmoitus

Työsuojeluilmoitus

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Verkkoseminaari: Työntekijän oikeudet Suomessa 22.9.

Verkkoseminaari: Työntekijän oikeudet Suomessa 22.9.

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Olenko huono ja ikäennakkoluuloinen esimies?

Olenko huono ja ikäennakkoluuloinen esimies?

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

Työntekijä ilmoitti häirinnästä ja sai potkut – Näillä aloilla eniten häirintää

Työntekijä ilmoitti häirinnästä ja sai potkut – Näillä aloilla eniten häirintää

– Työnjohto-oikeuden väärinkäyttö voi esiintyä esimerkiksi toistuvana perusteettomana puuttumisena työntekoon, työtehtävien laadun tai määrän perusteettomana muuttamisena, sovittujen työehtojen yksipuolisena muuttamisena perusteetta, epäasiallisena työnjohtovallan käyttönä tai nöyryyttävänä käskyjen antamisena, raportissa todetaan.

K18 - Keskustelualue on tarkoitettu vain täysi-ikäisille.

K18 – Keskustelualue on tarkoitettu vain täysi-ikäisille.

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Työsuojelukiista esillä Hattulan valtuustossa - Katso tallenne kokouksesta

Työsuojelukiista esillä Hattulan valtuustossa – Katso tallenne kokouksesta

Avainsana – työsuojeluilmoitus. Kanta-Häme • Hattula Työsuojeluilmoitus. Keminmaan kunnanjohtaja teki työsuojeluilmoituksen: Mauri Posio katsoo, että ongelmien selvittämiseen tarvitaan ulkopuolista apua Mistä löytyy tietoa maksettavan palkan määrästä? Eri alojen työehtosopimuksissa on määräykset vähimmäispalkasta. Yleissitovaksi vahvistetut työehtosopimukset saat Finlex-verkkopalvelusta

Rajavartiosto teki ei suositeltavasta kiellettyä

Rajavartiosto teki ei suositeltavasta kiellettyä

Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkala ei aio allekirjoittaa hänelle tarjottua erosopimusta. Tikkalalle annettu määräaika oma-aloitteiseen irtisanoutumiseen umpeutuu tänään, 17. huhtikuuta. Jos hän eroaa itse, hän on oikeutettu erokorvaukseen.

Epäasiallisesta käytöksestä syytetty Kiteen kaupunginjohtaja saa jatkaa tehtävässään

Kaupunginjohtajaan kohdistuneet syytökset nousivat julkisuuteen elokuussa, kun Kiteen ympäristölautakunta pyysi selvitystä siitä, onko kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen käyttäytynyt epäasiallisesti työntekijöitä kohtaan.

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa työturvallisuuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin perustuvana kunnan velvollisuutena puuttua tilanteeseen, jossa luottamushenkilö käyttäytyy epäasiallisesti kunnan työntekijää kohtaan.