Työsuojelu yhteystiedot

Työsuojelu yhteystiedot

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään kirjaamojen sähköpostia henkilökohtaisen sähköpostin sijaan. Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Kunnan työsuojeluorganisaatio toimikaudelle 2018–2021

Kunnan työsuojeluorganisaatio toimikaudelle 2018–2021

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja taata jokaiselle mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio on työnantajan apuna toimiva asiantuntijaelin.

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Työsuojelu kattaa työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien asioiden lisäksi myös palvelussuhteen ehtoihin, henkiseen hyvinvointiin, johtamiseen ja organisaation toimivuuuteen sekä tuottavuuteen ja yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Työsuojeluviranomainen tarkastaa työpaikkoja ja muita valvonnan kohteita sekä tekee muita lainsäädännössä edellytettyjä toimenpiteitä. Työsuojeluviranomaisen tulee valvontaa toteuttaessaan edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Tampereen kaupungin liikennehenkilökunta JHL 177

Tampereen kaupungin liikennehenkilökunta JHL 177

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisella on työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyn lain (44/2006) 4 b §:n perusteella oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä välttämättömiä tietoja Eläketurvakeskukselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvomiseksi.

Työsuojelun peruskurssi (lähi-, monimuoto- ja verkkokoulutuksia)

540,00 EUR + alv 24%. Alle 50 palkansaajan työnantajat saavat 20 %:n alennuksen osallistumismaksusta. Lähikoulutuksena toteutettavien koulutusten hintaan sisältyy koulutusaineiston lisäksi lounaat ja kahvit. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Työsuojeluvalvonnan tavoitteissa näkyy työelämän muutos

Työelämän muuttuessa myös työsuojeluvalvonta muuttuu. Esimerkiksi palkkatyön ja yrittäjyyden rajapinnan hämärtyminen muuttaa perinteistä työnantaja-työntekijä-suhdetta. Työelämän muutoksista huolimatta tapaturmien, ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunta on kuitenkin edelleen merkittävä osa työsuojeluvalvontaa.