Työsuojelu toimiston lämpötila

Työsuojelu toimiston lämpötila

Olenko huono ja ikäennakkoluuloinen esimies?

Sydämen syke nousee kuumassa työskenneltäessä, sillä elimistö yrittää vapautua liiasta lämpökuormasta hikoilemalla ja elimistön viilentämiseksi iholle ohjautuu verta sitä enemmän, mitä kuumempi ympäristö on ja mitä raskaampaa työtä tekee.

Työsuojelun vinkit - Tauotus ja jäähdytys auttavat jaksamaan helteellä

Työsuojelun vinkit – Tauotus ja jäähdytys auttavat jaksamaan helteellä

Työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää, että työnantaja on selvillä työn aiheuttamista terveysvaaroista ja että se ottaa ne riittävästi huomion työtä teetettäessä. Työnantajan on suoritettava kokonaisarviointi työskentelyn yksittäiselle työntekijälle aiheuttamista terveys- ja tapaturmavaaroista.

Työsuojelu suosittelee taukojen pitämistä helteillä työnteon jaksamiseksi

Työsuojelu suosittelee taukojen pitämistä helteillä työnteon jaksamiseksi

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 °C:ssa, kun lämpötila ulkona on alle 25 °C. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 °C, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Vain harva nuorista ajattelee, että mikä tahansa työ kelpaa, jos siitä vain maksetaan tarpeeksi. Al-Holin suomalaislasten kotiutumishanke ei ole edistynyt. Tanskassa on hylätty miljoonia hengityssuojaimia. Ensimmäiset adoptiot samaa sukupuolta olevien parien perheisiin on vahvistettu.

Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus (1pv)

Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus (1pv)

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Tätä lakia on, jäljempänä mainituin poikkeuksin, sovellettava työhön, jota työntekijä sopimuksen perusteella vastikkeesta tekee työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Vastikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa.

Työsuojelun ja työhyvivoinnin ajankohtaiset

Työsuojelun ja työhyvivoinnin ajankohtaiset

Työsuojeluorganisaatio toimii työntekijöiden asiantuntijana työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työntekijä voi pyytää tuekseen työsuojeluvaltuutettua, kun hän keskustelee asiasta esimiehensä kanssa.

Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus

Työsuojelua ja työturvallisuutta käsittelevässä jatkokoulutuksessa saat hyödyllisiä ja käytännönläheisiä ohjeita siihen, miten toimia jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa tai kohdatessa uhkaavan henkilön. Koulutuksessa perehdytään myös turvallisen ja terveellisen työympäristön tekijöihin ja työympäristöön liittyviin lakeihin ja säädöksiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja:

Hyvin suunnitellut ja toteutetut toimitilat ovat yrityksen käyntikortti

Toimistokäytössä olevissa rakennuksissa on lain mukaan oltava asianmukaiset palohälytysjärjestelmät, esteettömät poistumistiet, erilaiset turvallisuusvälineet kuten jauhesammutin ja sammutuspeite, ja vähintään kymmenen hengen organisaatioissa on oltava nimetty työsuojeluvaltuutettu, jonka tehtäviin kuuluu työsuojelu- ja työturvallisuusasioihin perehtyminen, ja niiden toteutumisen valvominen työyhteisössä.