Työsuojelu siivous

Työsuojelu siivous

Työpaikalla pitää siivota riittävän usein

Hyvällä järjestyksellä ja siisteydellä on suuri merkitys työn turvallisuuden kannalta. Huono järjestys on usein osasyynä vaaratilanteissa ja työtapaturmissa. Hyvä järjestys myös keventää tavaroiden siirtoja, koska apuvälineitä, kuten nokkakärryjä, on helpompi käyttää.

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

TYÖYMPÄRISTÖ: Lähdetään työmatkallekin ihan nollilta!

TYÖYMPÄRISTÖ: Lähdetään työmatkallekin ihan nollilta!

Työmatkatapaturmista suurin osa, yli 70 prosenttia, on liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia. Vuonna 2015 sattui 14 807 näihin liittyvää työmatkatapaturmaa. Toiseksi yleisin työmatkatapaturman sattumistapa on yhteentörmäys auton kanssa (yli 10 prosenttia).

Siivousalan ongelmien kimppuun tehovalvonnalla

Siivousalan ongelmien kimppuun tehovalvonnalla

Siivouskohteisiin tehtävien tarkastusten yhteydessä työntekijöille kerrotaan muun muassa työehtosopimuksen mukaisesta peruspalkasta, peruspalkan päälle tulevista lisistä ja korvauksista sekä työajoista. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka on 9,83 euroa muilta kuin harjoittelijoilta. Työntekijöitä myös kannustetaan pitämään kirjaa tekemistään työtunneista.

Useat työturvallisuuspuutteet johtivat työntekijän kloorimyrkytykseen - Siivouspalveluyritykselle yhteisösakko ja palvelujohtajalle ja palveluesimiehelle päiväsakkoja

Useat työturvallisuuspuutteet johtivat työntekijän kloorimyrkytykseen – Siivouspalveluyritykselle yhteisösakko ja palvelujohtajalle ja palveluesimiehelle päiväsakkoja

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Varmistakaa, että työpaikka on puhdas ja hygieeninen, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta. Toimet auttavat ehkäisemään myös muita tartuntatauteja kuten kausi-influenssaa ja vatsatauteja.

Työturvallisuuskorttipalvelu ja julkaisumyynti ovat suljettuina 19. - 20.8.2020

Työturvallisuuskorttipalvelu ja julkaisumyynti ovat suljettuina 19. – 20.8.2020

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Väärinkäytöksistä epäilty siivousfirma oli käytössä Espoossa, mutta kaupunki hylkäsi sen vuosi sitten epäselvyyksien vuoksi – Vantaa tekee saman, jos väärinkäytöksiä ilmenee

Helsingin Sanomien mukaan poliisi epäilee kahta henkilöä, jotka pyörittävät siivousyritys SMC Palveluita, ihmiskaupasta ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Lehden mukaan poliisi epäilee henkilöitä lisäksi törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Asiasta kannattaa sopia työnantajan kanssa. Lähtökohta on, että työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja otettava työntekijän terveydentila huomioon. Ole yhteydessä työterveyshuoltoosi. Työnantajan on koronavirusepidemian aikana arvioitava, onko riski saada koronavirustartunta työssä kohonnut muuhun väestöön verrattuna. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi lähikontaktien määrä ja kesto sekä suojautumisen mahdollisuus.