Työsuojelu raskaus

Työsuojelu raskaus

Perhevapaalle jäämässä olevan työntekijän palkka- ja urakehitys pysähtyy

Raskauteen ja lisääntymisterveyteen vaikuttavista tekijöistä säädetään niin EU-lainsäädännössä, työsopimus- ja työturvallisuuslaeissa kuin KELAn erityisäitiysyrahaa ohjaavassa valtioneuvoston asetuksessa. Työntekijän ja sikiön suojelussa on otettava huomioon kaikki nämä säädökset.

Biologiset tekijät - Terveydenhuollon ennaltaehkäisevät toimet

Biologiset tekijät – Terveydenhuollon ennaltaehkäisevät toimet

Raskauden ensimmäinen kolmannes on sikiön kehityksen kannalta herkintä aikaa. Sen takia ennakkotoimenpiteet ovat tärkeitä raskaudenaikaisten työolojen turvallisuudessa. Työssä altistumisen vähentäminen on kaikkien työntekijöiden terveyden kannalta tärkeää, mutta erityisesti raskaana olevan työaltistuminen on aina pyrittävä minimoimaan.

Mitä työpaikalla voidaan tehdä raskaana olevan työntekijän tueksi?

Mitä työpaikalla voidaan tehdä raskaana olevan työntekijän tueksi?

Useimmat raskaana olevat pystyvät työskentelemään ja suorittamaan työtehtäviä ilman erityiskohtelua. Osa kokee olonsa jopa tavallista virkeämmäksi. Väsymystä ja huimausta esiintyy erityisesti alku- ja loppuraskaudessa.

Hammaslääkärin omaan terveydentilaan liittyvät kysymykset

Hammaslääkärin omaan terveydentilaan liittyvät kysymykset

STM:n ohjeessa koronatilanteeseen varautumisesta suun terveydenhuollossa on todettu, että ”Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden on suositeltavaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon, jotta voidaan arvioida heidän mahdollisuutensa työskennellä vastaanotto-olosuhteissa. Tarvittaessa heidät tulee siirtää muihin tehtäviin.”

Miten riskiryhmään kuuluva voi työskennellä epidemian aikana? Käytännöt vaihtelevat eri työpaikoissa

Miten riskiryhmään kuuluva voi työskennellä epidemian aikana? Käytännöt vaihtelevat eri työpaikoissa

Vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti tai vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys.

Raskaana olevan työntekijän irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (TAS 343/2018, annettu 4.4.2019)

Raskaana olevan työntekijän irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (TAS 343/2018, annettu 4.4.2019)

Tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa pyytänyt nainen epäili, että häntä oli syrjitty tasa-arvolaissa (609/1986) kielletyllä tavalla, kun hänet oli irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä hänen ollessaan raskaana.

Milloin raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle?

Milloin raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle?

Justiinsa tähän asiaan vähän perehdyin työterveyshuollon opintojen yhteydessä ja yritin selvittää samaa asiaa: onko yövuoroista haittaa raskaudelle. Lainsäädännön mukaanhan yövuoroja saa tehdä vaikka olisi raskaana, ja työnantaja saa niitä myös teettää, mutta jos lääkäri arvioi, että haittaa voi olla, yövuoroista pitää järjestää vapautus.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on arvioida ja edistää työhyvinvointia sekä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Työsuojelu on osa arjen toimintaa, jossa jokaisella linjaorganisaation tasolla on lakiin perustuva vastuu työsuojelusta.

32.1 Ansionmenetyksen korvaaminen lakisääteisen lääkärintarkastuksen ajalta

Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen, välttämättömät matkakustannukset ja maksaa alakohdan 22.4.2 mukaisen päivärahan, jos työntekijä työsuhteen kestäessä lähetetään tai määrätään terveystarkastukseen tai tutkimuksiin silloin, kun nämä perustuvat: