Työsuojelu ilmoitus

Työsuojelu ilmoitus

Verkkoseminaari: Työntekijän oikeudet Suomessa 22.9.

Lainsäädännössä on määritelty työt, joiden tekeminen vaatii työsuojeluviranomaisen myöntämää valtuutusta tai pätevyyskirjaa. Tällaisia töitä ovat asbestipurkutyön tekeminen, räjäytystyöt (panostajan lupakirja) ja rakennustyö veden alla.

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitettavat tiedot

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitettavat tiedot

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Työsuojeluorganisaatio pohjautuu työsuojelualueisiin. Konttoriverkoston osalta ne muodostuvat siten, että kutakin konttorialuetta vastaa omat työsuojelualueensa. Keskitettyjen yksiköiden osalta kutakin neuvottelevan luottamusmiehen aluetta vastaa pääsääntöisesti oma työsuojelualueensa.

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Kerro tehtävästäsi, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tulee olla pätevä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja hänelle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitoon.