Työsuojelu ilmoitus nimettömänä

Työsuojelu ilmoitus nimettömänä

Työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista kuumuudelle

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Tyosuojelu.fi on työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, jossa tarjoamme hyödyllistä työsuojelutietoa niin työnantajille kuin työntekijöille. Sivusto opastaa työpaikkoja kattavasti mm. työsuhdeasioissa, turvallisten työolojen varmistamisessa ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisessä. Tyosuojelu.fi sisältää myös tietoa työsuojeluviranomaisilta haettavista luvista ja viranomaiselle tehtävistä ilmoituksista. Verkkopalvelumme on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitettavat tiedot

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitettavat tiedot

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Nimellä vai nimettömänä – kolme harhaluuloa kiusaamisen käsittelystä

Nimellä vai nimettömänä – kolme harhaluuloa kiusaamisen käsittelystä

Miten tuoda esille kokemuksia häirinnästä tai muusta työtä haittaavasta käyttäytymisestä? Mitä voi tehdä esimiehenä? Julkisessa keskustelussa on esiintynyt monenlaisia ajatuksia, myös väärinymmärryksiä, joita kannattaa pohtia tarkemmin, jotta asioiden muuttaminen olisi helpompaa.

Milloin täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus?

Milloin täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus?

Lomaketta voi käyttää, jos se helpottaa ilmoituksen tekemistä tai jos haluaa varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti oikein. Lomakkeen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Myös puhelinsoitto riittää. Löydät kunnan verkkosivuilta yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Aion ilm kys kunnan ylemmälle taholle joka toimintaa valvoo että siellä kusee hommat ja pahasti ja kun tekevät vuosittaisen tsekkauskäyntinsä niin tekevät sen ilman etukäteisvaroitusta koska jos tietävät tarkastajan tulosta niin sitten on kyllä väkeä tarpeeksi, paikat putspalnk ja paperit täytetty viimeisen mukaan.

Seksuaalisesta häirinnästä vain harvoin ilmoitus työsuojeluun – syynä voi olla häpeä tai pelko

Seksuaalisesta häirinnästä vain harvoin ilmoitus työsuojeluun – syynä voi olla häpeä tai pelko

Jos et näe muita mahdollisuuksia kuin irtisanoutuminen, niin miksi et kokeilisi edellä esille tuotua, ainoaa maksutonta menettelyä todistettava: ilmoitus esimiehen esimiehelle, että olet kokenut esimiehesi tietyt teot epäasiallisina ja sinulle on aiheutunut niistä stressiä yms. > jos esimies ei puutu asiaan, niin kirjallisen käsittelypyyntö työsuojeluviranomaiselle.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Jos et näe muita mahdollisuuksia kuin irtisanoutuminen, niin miksi et kokeilisi edellä esille tuotua, ainoaa maksutonta menettelyä todistettava: ilmoitus esimiehen esimiehelle, että olet kokenut esimiehesi tietyt teot epäasiallisina ja sinulle on aiheutunut niistä stressiä yms. > jos esimies ei puutu asiaan, niin kirjallisen käsittelypyyntö työsuojeluviranomaiselle.

TYÖYMPÄRISTÖ: Vuokralaisuus ei vapauta vastuusta

Työnantaja on aina vastuussa työntekijöidensä työsuojelusta. Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen eikä työntekijöille aiheudu hengen tai terveyden menettämisen vaaraa. Tätä vastuuta ei voi siirtää kiinteistön omistajalle.