Työsuojelu avokonttori

Työsuojelu avokonttori

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Avokonttorin melu syö kuukauden työaikaa vuodessa

Avokonttorin melu syö kuukauden työaikaa vuodessa

Luvut selviävät Aula Researchin avotilaselvityksestä, jonka se teki Vakuutusväen Liitolle. Selvityksessä vertailtiin useita avotilojen tuottavuudesta tehtyjä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Avokonttorin ärtynyt ja tyly työkaveri saattaakin kärsiä melusta – tutkija muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä

Avokonttorin ärtynyt ja tyly työkaveri saattaakin kärsiä melusta – tutkija muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä

THL:n määritelmän mukaan melu on kiusallista, jos se koetaan tai arvioidaan ei-toivotuksi, kielteiseksi tai ympäristön laatua heikentäväksi. Edelleen, melu on häiritsevää, jos se häiritsee keskittymistä ja siten vaikeuttaa tehtävistä suoriutumista.

NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto

NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto

Tuntuuko, että työssä käy vain puolikas minua? Että en pääse antamaan kaikkea osaamistani, joudun rajoittamaan ja supistamaan minääni, eikä vuorovaikutus ja yhteistyö työpaikalla ole paras mahdollinen? Teal-ajattelussa halutaan vapauttaa työpaikan..

Monitilatoimisto tukee tavoitteita ja työn vaatimuksia

Monitilatoimisto tukee tavoitteita ja työn vaatimuksia

Vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki toteaa, että epidemian myötä työympäristöjen turvallisuus täytyy huomioida uudelta kantilta jo niiden suunnittelussa.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

näiden homeiden kohdalla. Miten mitataan ne puhtaat työtilat? Riittääkö, että työntekijä oireilee ja voi huonosti? Jos ei voi mitata mikä oireilun aiheuttaa, miten tuo puhdas työtila oikein määritellään?

Hyvin suunnitellut ja toteutetut toimitilat ovat yrityksen käyntikortti

Työhyvinvointia määrittävät toisaalta tarpeet toisaalta arvot. Yhteisöllisyys on ihmisen perustarve, yhteisöjä, organisaatioita ja yhteiskuntaa koossapitävä voima. Hyvässä yhteisössä yksilö kokee itsensä merkitykselliseksi. Arvot ovat niitä asioita, joita pidämme tärkeinä työssä ja elämässä. Ihmeet ovat mahdollisia kun toiminta on mielekästä ja porukassa luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa arvostus näkyy arjessa.

Meluasetus määrittelee toiminta- ja raja-arvot melualtistukselle

Työhygienialla tarkoitetaan fyysisen työympäristön fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten vaarojen tunnistamista sekä ennakointia ja pyrkimystä poistaa ne tai hallita niitä, jotta työnteko-olosuhteet työpaikalla olisivat turvalliset. Työhygieeninen toiminta on tärkeä osa työpaikan työsuojelutoimintaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.