Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen päättyminen – Työsopimuksen purkaminen ja koeaikapurku

Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus vain erittäin painavasta syystä. Tällöin ei noudateta irtisanomisaikaa, vaan työsuhde päättyy välittömästi. Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen).

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työnantajan on ennen työsopimuksen purkamista varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, jotta hänellä on mahdollisuus saada tieto työsopimuksen päättymisperusteista sekä antaa työntekijälle tilaisuus esittää asiassa oma kantansa. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Työntekijälle ei tarvitse antaa varoitusta ennen työsopimuksen purkamista.

Purkaminen ja irtisanominen ovat eri asia

Purkaminen ja irtisanominen ovat eri asia

Työsuhteen purkaminen on järeä keino lopettaa työsuhde heti. Sitä voivat käyttää sekä työnantaja että työntekijä työsuhteen päättämiseksi. Työsuhteen purkuun täytyy olla erittäin painavat perusteet.

Purkaminen ja irtisanominen ovat eri asia

Purkaminen ja irtisanominen ovat eri asia

Työsuhteen purkaminen ja irtisanominen tarkoittavat eri asioita ja niihin liittyy eri velvoitteita. Työsuhteen irtisanominen on kevyempi toimenpide kuin työsuhteen purkaminen, minkä takia työsuhteen purkamiseen tulee olla vakavammat perusteet.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

Lakineuvojamme ovat valmiina palvelemaan sinua.

Lakineuvojamme ovat valmiina palvelemaan sinua.

Työsuhteen purkamisella tarkoitetaan työntekijän tai työnantajan yksipuoliseen tahdonilmaisuun perustuvaa työsopimuksen päättämistä ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen on järein työsopimuksen osapuolten käytettävissä oleva reagointikeino toisen sopijapuolen rikkomukseen ja sen seurauksena työsuhde päättyy välittömästi olipa kysymys toistaiseksi voimassa olevasta tai määräaikaisesta työsuhteesta.

Lähihoitajalle yli kaksikymmentä tuhatta euroa perusteettomista potkuista

Lähihoitajalle yli kaksikymmentä tuhatta euroa perusteettomista potkuista

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Kuuleminen ja purkamisilmoituksen tiedoksianto

Työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena pidetään sitä, jos toinen sopijapuoli on rikkonut tai laiminlyönyt velvoitteitaan niin vakavasti, että toisen sopijapuolen ei voi edellyttää jatkavan työsuhdetta edes irtisanomisajaksi.

404 Sisältöä ei löytynyt tai ei oikeuksia

Muista tehdä aina kirjallinen varoitus kahtena kappaleena ja ottaa siihen työntekijän allekirjoitus. Yleisesti kahden varoituksen jälkeen voidaan ryhtyä työsuhteen purkamiseen, mikäli työntekijä ei korjaa virheitään.