Työssäoloehto ansiosidonnainen päiväraha

Työssäoloehto ansiosidonnainen päiväraha

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Palkkatyössä on pitänyt olla 52 viikkoa, jos työskentelet yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä mutta jossa sinulla ei ole omistusosuutta. Työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset ovat samat kuin muilla palkansaajilla.

58 vuotta täyttäneiden päivärahan tason suojaus

58 vuotta täyttäneiden päivärahan tason suojaus

Jos sinulle on edellisen päivärahan määrittelyn jälkeen kertynyt uudet 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa 28 kuukauden sisällä, täyttyy sinulla työssäoloehto uudelleen. Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen, ansiopäivärahan enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, vaikka et olisi vielä ehtinyt saada päivärahaa täydeltä enimmäismaksuajalta (300/400/500 päivältä).

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. On siis erittäin tärkeää ilmoittautua työttömyyden alussa työnhakijaksi ja pitää työnhaku voimassa koko työttömyyden ajan.

Palkansaajalle hyväksi luettavat työssäolo- ja vakuutuskaudet sekä jälkisuoja

Palkansaajalle hyväksi luettavat työssäolo- ja vakuutuskaudet sekä jälkisuoja

Palkkatukityö kerryttää viikkoja työssäoloehtoon eri tavalla. Palkkatuetusta työstä, joka on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, voidaan lukea työssäoloehtoon 75% työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Se palkkatukityön aika, jota ei voida lukea työssäoloehtoon, pidentää tarkastelujaksoa. Ikääntyneitä koskevan kunnan työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa täysimääräisesti.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Yli 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta on aina ilmoitettava TE-toimistoon. Enintään 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa kuin kassaan, joka huomioi yritystoiminnan tulosi päivärahassa.

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Jos työttömyytesi alkaa siten, että sinulle on määrätty karenssi, työttömyyskassa asettaa karenssin jälkeen viittä kokonaan työtöntä päivää (seitsemää päivää 31.12.2017 asti) vastaavan omavastuuajan, ennen kuin ryhtyy maksamaan ansiopäivärahaa. Eli korvaukseton aika on karenssi + omavastuuaika.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot eivät riitä lausunnon tekemiseen, TE-toimisto voi pyytää sinua vastaamaan selvityspyyntöön. Selvityspyyntöön voit vastata helpoiten sähköisesti Oma asiointi -palvelussamme. Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

TE-toimistoon on hyvä ilmoittautua heti työttömyyden alkaessa, vaikka päivärahaa ei esimerkiksi työnantajan maksaman tukipaketin takia voitaisi heti maksaa. Henkilö menettää oikeuden ansioturvaan, jos hän on ollut yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Pitkän työhistorian perusteella maksettavaa korotettua ansio-osaa (90 pv) voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa vain silloin, kun TE-toimistoon on ilmoittauduttu työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Sinulla on oikeus työttömyyden ajalta ansioon suhteutettuun päivärahaan, jos olet ollut kassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa, maksanut jäsenmaksut koko jäsenyyden ajalta ja täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon.