Työsopimus

Työsopimus

Mitä työntekijän tulee ottaa huomioon sopimuksessa?

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti on sekä työnantajan että työntekijän etujen mukaista. Tällöin voidaan luotettavasti tarkistaa, mitä on sovittu. Myös kesätöitä ja muita lyhyitä työsuhteita koskevat työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Jos työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy, työnantajan on maksettava esimerkiksi työntekijän eläkemaksut. Jos työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty, kysymys on yritystoiminnasta. Silloin työntekijän on itse huolehdittava muun muassa eläkkeestään eikä hänellä ole oikeutta vuosilomalain mukaiseen vuosilomaan tai lomapalkkaan.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työlainsäädäntö ja työehtosopimuksen pakottavat määräykset rajaavat vapautta sopia työsuhteen ehdoista. Suomessa noudatetaan kuitenkin niin sanottua sopimusvapautta, eli osapuolet voivat varsin vapaasti sopia työsuhteen ehdoista. Siksi on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, mitkä ovat työsuhteen ehdot, esimerkiksi työaika, paikka ja työtehtävät.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Monessa yrityksessä sovelletaan usein samoja työsuhteen ehtoja kaikkiin samaan työtä tekeviin opiskelijoihin, kesätyöntekijöihin ja harjoittelijoihin. Mieti kuitenkin omat reunaehtosi. Onko tärkeämpää saada tiettyä työkokemusta kuin hyvää palkkaa? Kovin paljon alle normaalin palkkatason ei kuitenkaan kannata työpanostaan myydä.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Sen tekemisestä on säädetty työsopimuslailla, joka on työelämän peruslaki. Työsopimuslakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Määräaikainen työsopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää koko sopimuskauden ajan. Määräaikainen työsuhde päättyy sovitun määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi. Ennen sopimuskauden päättymistä määräaikainen työsopimus voidaan päättää ainoastaan purkuperusteella.

Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti.

Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti.

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Meitä on jo yli 50 000 ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Olemme poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Tavoitteemme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia.