Työsopimus työntekopaikka

Työsopimus työntekopaikka

Lakineuvoja vastaa: Sovitun työntekopaikan muuttaminen

Työlainsäädäntö ja työehtosopimuksen pakottavat määräykset rajaavat vapautta sopia työsuhteen ehdoista. Suomessa noudatetaan kuitenkin niin sanottua sopimusvapautta, eli osapuolet voivat varsin vapaasti sopia työsuhteen ehdoista. Siksi on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, mitkä ovat työsuhteen ehdot, esimerkiksi työaika, paikka ja työtehtävät.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Sopimuksen tekemistä määräaikaisena ei estä se, että työnantajan työvoimatarve on 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla pysyvää.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Matkailu- ja ravintola-ala MaRan työmarkkinajuristi Janne Kiiskinen nostaa työsopimuksesta esiin kaksi kohtaa, johon jokaisen työantajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ensimmäinen niistä liittyy koeaikaan.

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Jos työnantaja kuuluu työnantajajärjestöön, on sen noudatettava työehtosopimuksia, joiden sopijaosapuolena työnantajajärjestö on. Muussa tapauksessa työnantajan pitää noudattaa yleissitovia työehtosopimuksia, jos alalla on sellaisia.

Mitä työnjohto-oikeuden perusteella voi määrätä?

Mitä työnjohto-oikeuden perusteella voi määrätä?

Muutostilanteissakaan työnantaja ei saa syrjiä työntekijöitä, vaan heitä on kohdeltava tasapuolisesti. Perustellut syyt kuitenkin oikeuttavat työnantajan tekemään muutoksia toimipisteen tilajärjestelyissä.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työsopimuksen esimerkki – huomioi nämä 7 kohtaa

Työsopimuksen esimerkki – huomioi nämä 7 kohtaa

Kirjallinen työsopimus parantaa sekä työnantajan että työntekijän oikeusturvaa ja se kannattaa aina tehdä. Työsuojeluhallinnon alainen työsuojeluviranomainen valvoo työehtojen toteutumista ja työsopimusten ja työehtosopimusten noudattamista.

Huolehdi, että työsopimuksessa on perusasiat kunnossa

Työsopimuksessa sovitaan ainakin työtehtävät, työn alkamisaika, työajat, työntekopaikka ja palkka tai sen perusteet. Jos esimerkiksi haluat aloittaa työt hiukan normaalia myöhemmin, voit yrittää sopia aloitusajan sen mukaisesti.

Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti.

Uuden työsuhteen alussa on aina paljon muistettavaa ja opeteltavaa. Tarkista, että työsopimuksestasi löytyy kaikki, mistä työnantajan kanssa on sovittu, kuten palkka, työsuhteen kesto, työntekopaikka ja sovellettava työehtosopimus.