Työsopimus rakennusala

Työsopimus rakennusala

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Paikallisella työehtosopimuksella voidaan työajasta sopia myös muunlainen järjestely, kunhan 6 kuukauden aikana säännöllinen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen 10 tuntia.

Määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy

Määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy

Kirjallinen työsopimus parantaa sekä työnantajan että työntekijän oikeusturvaa ja se kannattaa aina tehdä. Työsuojeluhallinnon alainen työsuojeluviranomainen valvoo työehtojen toteutumista ja työsopimusten ja työehtosopimusten noudattamista.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

Ylemmät toimihenkilöt ja palkat rakennusalalla

Ylemmät toimihenkilöt ja palkat rakennusalalla

Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

22.2 Matkustamisvelvollisuus ja työkomennuksesta ilmoittaminen

22.2 Matkustamisvelvollisuus ja työkomennuksesta ilmoittaminen

Koronan varjossa solmittu työehtosopimus sisältää erillisen kriisilausekkeen. Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

Tutustu talous- ja palkkahallinnon palveluihin

Tutustu talous- ja palkkahallinnon palveluihin

Siirrymme käyttämään Tilistarilla Rantalainen nimeä. Suomen Talouspalvelut konserni yhdistyi Rantalaiseen keväällä 2019 ja konsernin tytäryhtiö Tilistar jatkoi yhdistymisen myötä toimintaa omalla brändillään. Muutos ei vaikuta asiakkaidemme palveluiden sisältöön ja käytännöt jatkuvat entisellään.

TE-toimiston palvelut lomautustilanteissa

TE-toimiston palvelut lomautustilanteissa

Rakennusalan ammattilainen tuntee paperinpyörityksen tuskan. Työsopimuksia, pöytäkirjoja ja alihankintasopimuksia saattaa kertyä vuosittain kymmeniä, ellei satoja. Lisäksi saatat tehdä kauppaa ja vuokraa. Asiakirjojen tulostaminen, allekirjoittaminen ja skannaaminen vievät runsaasti aikaa, mikä on aina pois arvokkaammasta työstä.

2. Kysy työpaikan käytäntö muuttovapaan suhteen

Muista hoitaa työntekijöille lakisääteiset vakuutukset ja maksut. Tällaisia ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu.

Nollasopimukset historiaan rakennusalalla

Jatkossa työntekijän työsopimus pitää laatia siten, että kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit ovat etukäteen tiedossa. Sopimuksia, joissa työaika on avoin jollakin vaihteluvälillä, ei enää voi käyttää.