Työsopimus pohja

Työsopimus pohja

Työsopimuslomakkeet ja niiden yleiset ohjeet

Työehtosopimusissa velvoitetaan pääsääntöisesti tekemään työsopimukset kirjallisina. Työehtosopimusten liitteenä on mallilomake, jota on hyvä käyttää tehtäessä työsopimusta työehtosopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden kanssa. Koska mallisopimuksessa viitataan työehtosopimukseen, työehtosopimuksen ulkopuolisten työntekijöiden osalta on syytä käyttää muuta lomaketta, jottei työsopimuksella sitouduta antamaan heille kaikkia työehtosopimuksen mukaisia etuja.

Työsopimuksen esimerkki – huomioi nämä 7 kohtaa

Työsopimuksen esimerkki – huomioi nämä 7 kohtaa

Työsopimuksen solmivat työntekijä ja työnantaja, jotka sopivat keskenään työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsopimus tulisi aina tehdä ennen työnteon aloittamista.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Miksi työsopimuksen tekeminen on tärkeää?

Miksi työsopimuksen tekeminen on tärkeää?

Oletko palkkaamassa työntekijää? Tiedätkö mitä ehtoja työsopimuksessa pitää olla ja kannattaa olla? Työsopimus on yksi yrityksen, ja myös yksityishenkilön, tärkeimmistä sopimuksista. Se kannattaakin tehdä huolella.

Työnantaja vaihtui – älä allekirjoita turhaan uutta työsopimusta

Työnantaja vaihtui – älä allekirjoita turhaan uutta työsopimusta

Jos työntekijä laiminlyö velvoitteitaan, voi työnantaja antaa hänelle varoituksen. Työsuhteen voi päättää toistuvien laiminlyöntien vuoksi, mutta ensin on työntekijälle varoituksen myötä annettava mahdollisuus korjata menettelynsä.

Palautetta ja ajatuksia neljännestä päivästä

Palautetta ja ajatuksia neljännestä päivästä

Työnteon eli työsuhteen alkamispäivä on syytä mainita.  Työsopimuksessa on hyvä olla myös sopimuksen allekirjoituspäivä. Työsopimus on voimassa toistaiseksi jos määräaikaisesta sopimuksesta ei ole sovittu. Sopimusta on pidettävä määräajaksi tehtynä, kun on sovittu määrätystä työstä tai työsuhteen kestämisaika muuten käy ilmi sopimuksen tarkoituksesta. Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus päätetään irtisanomalla. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. 

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Toimeksiantoon liittyvä sopimus solmitaan yleensä toimeksiantajan ja opiskelijan välillä. Ammattikorkeakouluissa sopimuksen osapuolena on usein myös toimeksiantoa ohjaava opettaja. Sopimuksen muoto vaihtelee sen mukaan, tekeekö opiskelija toimeksiannon työsuhteessa vai maksetaanko hänelle palkkio esimerkiksi stipendinä.

Valmiiksi neuvoteltuja tariffeja ja lomakkeita

Vakituinen työsopimus on voimassa toistaiseksi eli kunnes toisin todistetaan. Muuten työsopimuksen sisältö onkin samanlainen kuin määräaikaisessa työsopimuksessa. Sopimuksessa sovitaan työntekopaikka, työtehtävät, palkka, säännöllinen työaika, irtisanomisaika ja alalla sovellettava työehtosopimus.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n lääkäreille talokohtainen työehtosopimus – ensimmäinen laatuaan Suomessa

Työsopimuksen tekeminen ennen työn aloittamista on hyödyllistä sekä työntekijälle että työnantajalle. Suullinen työsopimus on laillisesti yhtä sitova kuin kirjallinenkin, mutta sovittujen asioiden todistaminen voikin olla sitten hankalampi riitatilanteessa. Tästä syystä työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Työsopimuksen irtisanomisessa on omat lakinsa ja haasteensa, joita tulee ottaa huomioon. Varsinkin työnantajan aloitteesta tapahtuva irtisanominen on usein riskialtista.