Työsopimus ilman työaikaa

Työsopimus ilman työaikaa

Työajasta sopiminen kun työaikalakia ei sovelleta

Työntekopaikalla tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jossa työntekijä on velvollinen suorittamaan työtään. Mitä väljemmin työntekopaikasta on työsopimuksessa sovittu, sitä helpommin työnantaja voi sitä yksipuolisesti muuttaa.

Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

Työsopimus kannattaa tehdä aina ehdottomasti kirjallisena! Suullinen sopimus on pätevä, mutta sovittuja asioita voi olla vaikea jälkikäteen todentaa ilman niiden kirjaamista. Jos menet valtiolle tai kunnalle töihin, saat yleensä virkamääräyksen joka korvaa työsopimuksen. Tällöin virkasuhteesi ehdot tulevat suoraan Valtion/Kunnan virkaehtosopimuksesta (myös määräaikaisissa virkasuhteissa). Virkasuhteissa omiin työnteon ehtoihin ei käytännössä ole kovinkaan paljon mahdollista vaikuttaa.

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Viittaus työehtosopimukseen ei ole mitätön, vaan viittauksella työsuhteeseen tulee sovellettavaksi iso joukko mahdollisesti laista poikkeavia ehtoja. Jos erehdyt viittamaan väärään työehtosopimukseen, voit pahimmassa tapauksessa joutua soveltamaan kahdesta työehtosopimuksesta aina työntekijälle edullisempia ehtoja.

Kiky-tunnit ja työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika

Kiky-tunnit ja työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika

Työtuomioistuin on aikaisemmin tänä vuonna arvioinut Varsinais-Suomen  käräjäoikeudelle antamassaan lausunnossa TT 2019:74 teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kiky-määräysten ja yksittäisen työsopimuksen työaikaa koskevan ehdon suhdetta. Työtuomioistuin katsoi, että työntekijälle edullisempien työsopimusehtojen vaikutus oli voitu työehtosopimuksella poissulkea työajan pidennystä koskevassa asiassa kaikkien työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden osalta ja riippumatta siitä, oliko työsopimus tehty ennen kyseisen tes-määräyksen voimaantuloa vai sen jälkeen.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

b) työnteon alkamispäivä. Työsuhteen alkamispäiväksi merkitään päivämäärä, jolloin työntekijä aloittaa työnteon. Työsopimuksen allekirjoituspäivä määrittää työsopimussuhteen alkamispäivän, mikä tarkoittaa, että työntekijän velvoitteet työnantajaa kohtaan alkavat, esimerkiksi kilpailevan toiminnan osalta. Tämä kohta voi olla merkittävä ulkomailta tulevan työntekijän kohdalla, jos työsopimus solmitaan ennen Suomeen tuloa.

Kiky-tunnit ja työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika

Kiky-tunnit ja työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika

Työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta. Käytännössä esiin tulevia asioita ovat työaikajärjestelyt, palkanmaksu ja vuosilomajärjestelyt. Työehdot perustuvat alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Maaseutuyrittäjän toiminta liittyy useimmiten Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen.

Työnantaja, tunnetko työaika-autonomian pelisäännöt?

Työnantaja, tunnetko työaika-autonomian pelisäännöt?

Liukuvasta työajasta on säädetty työaikalain 13 §:ssä. Liukuva työaika on väline säädellä vuorokautisen työajan pituutta. Liukuvan työajan järjestelmässä korostuu työntekijän oma valinnanvapaus, jolla tarkoitetaan, että työntekijä sovituissa rajoissa päättää oman työaikansa alkamis- ja päättymishetken. Vapaus korostaa työntekijän vastuuta omasta työajastaan, sillä liukumavapaudesta huolimatta työntekijän on hoidettava työnsä huolellisesti ja pidettävä kiinni aikatauluista.

Oletko suostunut laittomiin kiky-tunteihin? Tarkista heti työsopimuksesi – 2 kriittistä virhelausetta

Käräjäoikeus katsoi, että espoolainen yritys ei ollut viitannut paikallisen miehen työaikaan oikealla tavalla: kiky-tunneista sovittiin työehtosopimuksissa, mutta miehen työajan ei ollut sovittu noudattelevan sitä.

Työnantajan rekrytointimahdollisuudet poikkeusoloissa

”Työnantaja, muista vaatia aina kirjallista työsopimusta!”. Tämä slogan tulee aina mieleen kesän kynnyksellä, kun nuoria työntekijöitä muistutetaan kirjallisen työsopimuksen tekemisen tärkeydestä. Kirjallinen sopimus on ilman muuta tärkeä työntekijälle, sillä onhan työsopimus henkilökohtainen sitoumus työnteon ehdoista. Mutta väitän, että vähintään yhtä tärkeä työsopimus on työantajallekin.