Työpäivän pituus laki

Työpäivän pituus laki

Työaikamuodon valinnassa on otettava huomioon

Työaika vaikuttaa työntekijän terveyteen, toimintakykyyn sekä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja muu elämä. Tuotannon näkökulmasta työaikaratkaisut vaikuttavat työn tuottavuuteen ja sujuvuuteen.

Nuoren työaikojen sijoitteluun pitää kiinnittää erityistä huomiota

Nuoren työaikojen sijoitteluun pitää kiinnittää erityistä huomiota

Tätä lakia ei sovelleta työhön, jossa noudatettavasta työajasta säädetään erikseen. Tätä lakia ei sovelleta myöskään työntekijöihin, joille on 34 §:ssä tarkoitetulla valtakunnallisella työehtosopimuksella kokonaisuutena arvioiden turvattu tämän lain lepoaikoja ja enimmäistyöaikaa vastaava suoja, jos kyse on:

Uudistettu työaikalaki voimaan 1.1.2020 - mikä muuttuu?

Uudistettu työaikalaki voimaan 1.1.2020 – mikä muuttuu?

Uutta työaikalakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Laki mahdollistaa aiempaa joustavammat työajan järjestelyt. Työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittavien sopimusmuutosten vuoksi työaikalain sisältö tullee myös osaksi työ- ja virkaehtosopimuksia ja alakohtaisia käytäntöjä.

Uusi työaikalaki tulee – mitä tapahtuu työajanseurannalle?

Uusi työaikalaki tulee – mitä tapahtuu työajanseurannalle?

Käytännössä homma kuitenkin toimi. Jotta etätyöstä tulisi virallisempaa, uudessa työaikalaissa etätyö on kirjattu kunnolla lakiin. Nyt työaikaa on myös se, kun työntekijä tekee työnantajan tekemiä tehtäviä, vaikka se tapahtuisi työpaikan ulkopuolellakin.

 Tehyn lakimies: Uusi työaikalaki tuo muutoksia jaksotyön työvuorojen suunnitteluun

Tehyn lakimies: Uusi työaikalaki tuo muutoksia jaksotyön työvuorojen suunnitteluun

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Uusi työaikalaki tulee voimaan ensi vuoden alusta

Uusi työaikalaki tulee voimaan ensi vuoden alusta

Työaikalain soveltamisala on lähtökohtaisesti yleinen. Lakia sovelletaan kaikkeen sekä työ- että virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, lukuun ottamatta lain 2 §:ssä erikseen mainittuja poikkeuksia.

Uusi työaikalaki: lepoaika vuorojen välillä 11 tuntiin, yövuoroja korkeintaan viisi peräkkäin

Uusi työaikalaki: lepoaika vuorojen välillä 11 tuntiin, yövuoroja korkeintaan viisi peräkkäin

Jos työntekijä antaa suostumuksensa, työnantaja saa poikkeuksellisesti teettää vielä kaksi yövuoroa lisää lisä- tai ylityönä. Käytännössä työvuoroluetteloon ei voisi suunnitella yli viittä yövuoroa, vaikka suostumus olisi annettukin.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Voimaan tuleva työaikalaki antaa työnantajalle ja työntekijälle aiempaa laajemmat vapaudet sopia liukuman enimmäissaldosta ja vuorokautisista liukumarajoista. Liukuman enimmäissaldot nousevat 40 tunnista 60 tuntiin neljän kuukauden seurantajaksolla, minkä lisäksi vuorokautiset liukumarajat väljenevät kolmesta tunnista neljään tuntiin. Saldoon voi siis tehdä ”plussaa” tai ”miinusta” aiempaa enemmän sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Uudessa laissa toisaalta selvennetään, ettei miinussaldoa voi olla kuin enintään 20 tuntia seurantajakson päättyessä.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa on kuitenkin yleensä sovittu lyhyemmästä työajasta, esimerkiksi 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa.