Työpaikkakohtainen sopiminen

Työpaikkakohtainen sopiminen

Työehtosopimus – Paikallinen sopiminen – UUSI työaikalaki

Merkittävimmin paikallista sopimista hyödynnetään työaikaa koskevista asioista sopiessa. Paikallinen sopiminen mahdollistaa työaikojen sovittamisen tarkoituksenmukaisesti työalan tai jopa yrityksen tarpeisiin ja tuo joustavuutta työvoiman käyttämiseen esimerkiksi kiireaikoina. Joustavat työaikakäytännöt hyödyttävät myös työntekijöitä työajan sekä loma-aikojen yhteensovittamisessa. Työaikalaki mahdollistaa jo itsessään työajoista paikallisen sopimisen työaikalain määräyksiä noudattaen.

Paikallinen sopiminen aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta

Paikallinen sopiminen aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta

Varsin monet järjestösektorin työntekijät työskentelevät järjestöissä, joissa ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Tämä voi johtua joko siitä, että järjestön toimialalla ei ole lainkaan työehtosopimusta tai sitten toimialan työehtosopimus on ainoastaan ns. normaalisitova eli sitoo ainoastaan työnantajajärjestöön järjestäytyneitä työnantajia.

Teemakoulutus/seminaarit eri kohderyhmille

Teemakoulutus/seminaarit eri kohderyhmille

Samankin alan yritysten tuotteet, asiakkaiden tarpeet, markkinat, kysynnän vaihtelut ja taloudellinen asema poikkeavat varsin merkittävästi toisistaan. Niille eivät useinkaan sovi samat esimerkiksi työaikajärjestelyitä tai palkkausta koskevat mallit. Tämän vuoksi alakohtaisella työehtosopimuksella ei voida määritellä kaikille yrityksille sopivia toimintatapoja ja työehtoja vaan parhaaseen lopputulokseen päästään sopimalla niistä paikallisesti.

SUOMALAISILLA LAAJA VALMIUS PAIKALLISEEN SOPIMISEEN

SUOMALAISILLA LAAJA VALMIUS PAIKALLISEEN SOPIMISEEN

Suomalaisten mielestä oikea taso sopia palkoista ja työaikojen järjestelyistä olisi useimmin paikallinen. Liittotasolla taas neuvoteltaisiin mieluiten esimerkiksi ylityökorvausten kaltaisista lakisääteisistä palkanlisistä. Tiedot selviävät EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen työmarkkinoita koskevasta osiosta. Siinä kysyttiin kymmenen eri työehtoasian kohdalla, mikä kolmesta vaihtoehdosta (työpaikkataso, liittotaso, keskitetty valtakunnallinen ratkaisu eli tupo) olisi oikea sopimisen taso (jutun kuva).

Paikallista sopimista tarvitaan nyt, pääministeri Marin

Paikallista sopimista tarvitaan nyt, pääministeri Marin

Edustajat Satonen ja Sarkomaa pitävät tärkeänä, että hallitus ei hidastele paikallisen sopimisen edistämisessä ja vaativat, että hallituksen on mahdollisimman pian päätettävä uskottavista toimista uusien työpaikkojen luomiseksi ja linjasta hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Huohnvaan itelles, kun et lue tarpeeks tarkkaan, mitä toinen kirjoittaa! Kukaan i olesanonut, että ytk ajais samalla tavoin asioita ku ammattiliitto, totesipa vain, että ytk nyt ainakaan ei, joten älytöntä kommentoida huoh-tyyliin, ku ITE et oo keskustelussa ajan tasalla..

VÄITTÄJÄT: Voiko paikallisesti sopia mistä vain?

VÄITTÄJÄT: Voiko paikallisesti sopia mistä vain?

Paikallinen tai työpaikkakohtainen sopiminen tarkoittaa sitä, että työpaikoilla sovitaan työehdoista suoraan työnantajan ja työntekijöiden kesken. Työehtosopimukset antavat raamit, joiden puitteissa paikallisia sopimuksia voidaan tehdä, ja sopiminen edellyttää noudattamaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä.

Kaupan sopimusratkaisu 1.2.2018-31.1.2020

Työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 42 EUR ja tuntipalkkoja 26 senttiä. Osa-aikaisille suhteutettua kuukausipalkkaa saaville työntekijöille korotus tulee heidän työaikaan suhteutettuna. Palkkoja korotetaan samalla tavalla 1.4.2019. Taulukkopalkkoja korotetaan samoina ajankohtina 1,6 %. Uudet palkkataulukot päivitetään liiton nettisivuille.

Paikallinen sopiminen – mitä se oikein tarkoittaa?

Ihan kaikkea ohjelmassa esitettyä en ole kerennyt perkaamaan, mutta kiinnostuksen vuoksi, käsite-epäselvyyksien lieventämiseksi ja muutenkin mukavana miehenä otan tässä blogissa käsittelyyni yhden ohjelma-asiakohdan. Kokoomuksen työllisyysohjelman kohdassa 7 esitetään ns. paikallisen sopimisen mahdollisuuden lisäävän työllisten määrää lähitulevaisuudessa  vähintään 15 000:lla :