Työpaikkakiusaaminen rikosilmoitus

Työpaikkakiusaaminen rikosilmoitus

Työpaikkakiusaaminen etenee harvoin poliisille – kiusaamista usein vaikea todistaa

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tuli viime vuonna kaikkiaan noin 660 yhteydenottoa työhyvinvointiasioissa, joihin lasketaan kuuluvaksi häirintä, kuormitus, väkivallan uhka ja syrjintä. Näistä häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua koskevia yhteydenottoja oli noin 420.

”Työpaikkakiusaaminen ei ole minun häpeäni, vaan se on kiusaajan häpeä”

”Työpaikkakiusaaminen ei ole minun häpeäni, vaan se on kiusaajan häpeä”

Tällaisesta edellä mainitusta kiusaamisesta on kuitenkin tärkeää erottaa työnantajan velvollisuuksiin kuuluvan normaalin työnjohto-oikeuden käyttäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Näkemyserojen ja ristiriitojen esiintuominen on myös sallittua, samoin kuin työhön liittyvien ongelmien käsittely ja työntekijän työterveyshuoltoon ohjaaminen.

Älä alistu kiusaajallesi ─ työpaikkakiusaajan ura katkeaa kuudella keinolla

Älä alistu kiusaajallesi ─ työpaikkakiusaajan ura katkeaa kuudella keinolla

Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen piinaavat yhä suomalaisia työpaikkoja. Tiedämme paljon kiusaamisen syistä ja seurauksista, mutta liian vähän tehokkaista keinoista lopettaa kiusaaminen.

Miten toimia, kun kohtaat töissä ahdistelua tai kiusaamista?

Miten toimia, kun kohtaat töissä ahdistelua tai kiusaamista?

Yksittäisistä loukkauksista tai pilkkauksista saattaa ajan myötä kehittyä toistuva toimintapa, ja kiusatun hyvinvointi kärsii. Kiusaaminen voi olla myös epäsuoraa, esimerkiksi perättömien tietojen levittämistä tai sosiaalista eristämistä.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN EPÄASIALLISEN KOHTELUN LISÄÄMINEN LAKIIN, SYYTEOIKEUDEN VANHENEMISAIKOJEN PIDENTÄMINEN, ESIMIEHEN VELVOLLISUUKSIEN TARKENTAMINEN JA LISÄÄMINEN SEKÄ ALUEHALLINTOVIRASTON ROOLIN TARKISTAMINEN

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN EPÄASIALLISEN KOHTELUN LISÄÄMINEN LAKIIN, SYYTEOIKEUDEN VANHENEMISAIKOJEN PIDENTÄMINEN, ESIMIEHEN VELVOLLISUUKSIEN TARKENTAMINEN JA LISÄÄMINEN SEKÄ ALUEHALLINTOVIRASTON ROOLIN TARKISTAMINEN

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002, § 28)

Henkinen väkivalta työpaikoilla on yleistä

Henkinen väkivalta työpaikoilla on yleistä

Ongelmana on, että lähes poikkeuksetta henkistä väkivaltaa harjoittavat kiusaajat saavat pitää työpaikkansa ilman työnantajan seuraamuksia, mikä varmistaa sen, että säännönmukaisesti häirintä toistuu kohdistumalla uuteen uhriin.

Kerttu ei saanut lähettää edes tekstiviestiä työpaikalla – kiusaaja vei terveyden: ”Pahin tapahtui aina kahden kesken”

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Juristi vastaa: Milloin kiusaaminen on rikos?

Kiusaaminen ilmiönä on valitettavan tuttu muun muassa kouluissa, työpaikoilla, perheissä ja eronneiden vanhempien välillä. Kiusaamisen katsotaan olevan rikos silloin kun se täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Kiusaamista tapahtuu monin eri tavoin, joten kiusaaminen voi täyttää usean eri rikoksen tunnusmerkit. Kiusaaminen voi loukata kiusatun yksityisyyttä, rauhaa, kunniaa tai vapautta. Kiusaaminen voi kohdistua kiusatun henkeen ja terveyteen. Kiusaaminen voi olla työrikos. Kiusaaja voi vahingoittaa kiusatun omaisuutta.