Työpaikkakiusaaminen määritelmä

Työpaikkakiusaaminen määritelmä

Työhön liittyviä epäasiallisen kohtelun muotoja ovat muun muassa:

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä. Kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu kiusaamiseksi, kun asiaton ja loukkaava käyttäytyminen on toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa.

Kaikki törkeä käytös työpaikalla ei ole kiusaamista, sanoo asiantuntija ja kertoo, missä raja kulkee

Kaikki törkeä käytös työpaikalla ei ole kiusaamista, sanoo asiantuntija ja kertoo, missä raja kulkee

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Miten tunnistan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun ja kuinka toimin?

Miten tunnistan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun ja kuinka toimin?

Kiellettyä häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi asiattomina vihjailuina, jotka kohdistuvat ikään, sukupuoleen, ihonväriin, mielipiteisiin tai vakaumukseen. Häirintää on myös loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Häirintä voi olla sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai verbaalista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, alastonkuvat ja karkea puhe loukkaavat siinä missä läpsäytyksetkin.

Lukijoilta: Vihkiminen – oikeus vai velvollisuus

Lukijoilta: Vihkiminen – oikeus vai velvollisuus

Kiusaajalla tai kiusaajilla on monet keinot. Epäasiallinen kohtelu, syytetään virheistä, joita ei ole tehty. Eristäminen, vähättely, perättömien tietojen levittely, arvosteleminen, väärien syytösten esittäminen ym.

Koulukiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa

Koulukiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa

Fyysinen, sanallinen ja suhteellinen kiusaaminen ovat yleisimpiä ala-asteella ja voivat myös alkaa paljon aikaisemmin, jatkaen samalla myöhemmissä vaiheissa ihmisten elämässä. Tietojen mukaan verkkokiusaaminen on yleisempi lukiossa kuin ala-asteella.

Kiusaaminen työpaikoilla: näin toimit kun sinua kiusataan

Kiusaaminen työpaikoilla: näin toimit kun sinua kiusataan

Joka päivä noin 140 00 suomalaista palkansaajaa kokee olevansa henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Useimmiten kiusaajana on yksi tai useampi työtoveri. Seuraavaksi yleisin on tapaus, jossa kiusaamiseen syyllistyy lähin esimies.

Olisinpa osannut pyytää apua – työpaikkakiusatun tarina

– Jos epäilee tulleensa kiusatuksi, tukea ja apua asian selvittämiseen saa työsuojeluvaltuutetuilta, luottamusmiehiltä ja työterveyshuollosta. Tukea ja neuvoja saa myös Pron aluetoimistojen asiamiehiltä, työsuhdeneuvonnasta ja verkkopalvelu Proplussasta, Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta kertoo.

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN EPÄASIALLISEN KOHTELUN LISÄÄMINEN LAKIIN, SYYTEOIKEUDEN VANHENEMISAIKOJEN PIDENTÄMINEN, ESIMIEHEN VELVOLLISUUKSIEN TARKENTAMINEN JA LISÄÄMINEN SEKÄ ALUEHALLINTOVIRASTON ROOLIN TARKISTAMINEN

Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan yli satatuhatta palkansaajaa kokee joka päivä itsensä kiusatuksi työpaikallaan. Työpaikkakiusaaminen on TTL:n määritelmän mukaan pitkään jatkuvaa ja järjestelmällistä kielteistä kohtelua, kuten loukkaamista ja mitätöintiä.