Työpaikkakiusaaminen lainsäädäntö

Työpaikkakiusaaminen lainsäädäntö

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Jos henkilö tekee työpaikalla toiselle ruumiillista väkivaltaa tai vahingoittaa toisen terveyttä tekemättä tällaista väkivaltaa, syyllistyy hän pahoinpitelyyn. Lisäksi, jos henkilö aiheuttaa työpaikalla toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on henkilö tuomittava pahoinpitelystä. Pahoinpitelyä voidaan tehdä siis myös sanallisesti. Rikosta arvioitaessa, tärkeää on uhrin oma näkemys asiasta ja vammoistaan. Rangaistus pahoinpitelystä on sakko tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi. Myös yritys on rangaistavaa.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Puuttumattomuus työpaikkakiusaamiseen voi tulla hyvin kalliiksi

Puuttumattomuus työpaikkakiusaamiseen voi tulla hyvin kalliiksi

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä. Kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu kiusaamiseksi, kun asiaton ja loukkaava käyttäytyminen on toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Arjessa näillä sanoilla tarkoitetaan usein samaa asiaa. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja se on järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi juoruamisena, toisen tekemisen mitätöimisenä, ala-arvoisten työtehtävien saamisena, maineen mustaamisena, työn vaikeuttamisena, sosiaalisena eristämisenä tai yleisenä huonona kohteluna.

Ongelma työntekijän kannalta: Asiaton kohtelu sairastuttaa

Ongelma työntekijän kannalta: Asiaton kohtelu sairastuttaa

Asiattomasti töissä käyttäytyvä voi olla työtoveri, alainen tai esimies. Pomon epäasiallinen käytös voi näkyä toimivallan ylityksinä, perusteettomana puuttumisena yksityiskohtiin, nöyryyttämisenä tai toisten suosimisena. Kiusaamista voi olla sekin, ettei työntekijälle anneta enää tehtäviä tai hänet jätetään tahallisesti tiedon ulkopuolelle. 

Olen mielestäni joutunut työsyrjinnän kohteeksi. Mitä teen?

Olen mielestäni joutunut työsyrjinnän kohteeksi. Mitä teen?

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Jos sinua kohdellaan epätasapuolisesti henkilökohtaisten ominaisuuksien, taustan tai yksityiselämään liittyvien seikkojen vuoksi, kysymys voi olla työsyrjinnästä. Syrjintä voi liittyä esimerkiksi…

Lainsäätäjien huomioon: Miten saataisiin työpaikkakiusaamiset vähentymään?

”Noin 140 000 suomalaista kokee kiusaamista työpaikoilla. Kiusaaminen lisää sairauslomia, ennen aikaistaa eläköitymistä sekä heikentää työhyvinvointia. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvoinnin laiminlyönnin kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat lähes 30 000 000 000 euroa vuodessa.”

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.